НОВИНИ

Без вода в сряда - 08.07.2020 - обновена в 14:20 ч.

За отстраняване на авария се наложи спиране на водата на ул."Никола Войновски", кв.Гачевци и кв.Велчевци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Зелена ливада",  ул."Капитан дядо Никола", ул."Перущица"  и село Влайчевци.

Екип на ВиК работи за откриване и отстраняване на авария, оставила без вода част от кв.Тончевци.

Без вода във вторник - район Дряново - 07.07.2020

За отстраняване на авария на ул."Иван Вазов", без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Васил Левски" и част от ул."Никола Мушанов".

Без вода във вторник - 07.07.2020 - обновена

Ул."Евтим Дабев" и ул."Съзаклятие" ще останат без вода до 17:00 ч. във връзка с отстраняване на авария.

Екип на ВиК работи на аварията на ул."Топлеш", която остави без вода част от кв.Лисец. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Гъбене и Враниловци.

Поради изчерпване на водата в резервоарите, селата Мрахори и Чавеи ще имат вода днес след 18 ч. 

Молим потребителите от селата да използват водата единствено за питейно-битови нужди.

Габровски села без вода - 06.07.2020

Поради изчерпване на водата в резервоарите се наложи спиране водоподаването на селата Гледаци и Поповци. Те ще получат вода  днес след 18 ч. до новото й изчепване.

Селата Мрахори и Чавеи ще имат вода утре, вторник, след 18 ч. 

Молим водата да се използва само за питейно-битови нужди.

Без вода в понеделник - 06.07.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Гачевци, кв.Тончевци и кв.Недевци.

Във връзка с изпълнение на дейности по основния ремонт на ул."Венец", кв.Трендафил 1 ще е с нарушено водоподаване от 9:00 до 17:00 ч.

Без вода в събота - 04.07.2020

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 13:00 ч. ще остане кв.Бакойци.

Въвежда се режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево

Поради настъпилото засушаване и намаления дебит на водоизточниците, от 03.07.2020 г. „ВиК” ООД – Габрово въвежда  режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево. Селото е разделено на Висока и Ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.

Без вода в петък - 03.07.2020 - район Севлиево

За отстраняване на авария се налага спиране водоподаването от 9:00 до 17:00 ч. на района между улиците "2 юли", "Васил Левски", "Стефан Пешев" и "Никола Дабев".

Без вода в петък - 03.07.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Александър Керков" и кв."Горни Бакойци".

Във връзка с основни ремонти на водопровода селата Черневци и Армени ще останат без вода от 9:00 до 17:00 ч., а кв.Трендафил 1 ще е с нарушено водоподаване до 17:00 ч.

Без вода в четвъртък - 02.07.2020 - район Габрово - обновена в 11:30 ч.

Поради засушаването и съответно изпразване на местните резервоари, селата Петровци и Чавеи останаха временно без вода. Водоподаването на с.Петровци ще бъде възстановено след 20 ч. тази вечер, а на с.Чавеи - след 15 ч. в петък, 03.07.2020 г.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Слънчев бряг", "Брегът" и "Извора" и село Яворец.

Във връзка с изпълнение на дейности по основния ремонт на ул."Венец", кв.Трендафил 1 ще остане без водоподаване от 9:00 до 17:00 ч.