НОВИНИ

Без вода в сряда - 08.01.

За отстраняване на авария без вода до 17:00 ч. ще останат кв.Сирмани и ул."Батак".

Без вода Северна индустриална зона на гр.Севлиево - 07.01.2020

За отстраняване на авария, от 9:30 ще бъде спряно водоподаването на фирмите в Северна индустриална зона на Севлиево, включително фирмите
Идеал Стандарт, Хамбергер, Инфрастроежи, Биомет, бензиностанция Еко. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонтните работи.

До 16 ч. Северна индустриална зона на Севлиево без вода - 06.01.2020

За отстраняване на авария, от 13:50 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на фирмите в Северна индустриална зона на Севлиево, включително
Идеал Стандарт, Хамбергер, Инфрастроежи, бензиностанция Еко, Биомет.

Повече от 17 млн.куб.м. е водата в яз."Христо Смирненски" - 06.01.2020 г.

Към 06.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 17 046 880 куб.м. /кота 525.42/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

След извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, от ноември 2019 г. ВиК Габрово има разрешение да завирява язовира в пълния му обем до кота 534.50.

Актуална информация за населени места в община Габрово с режимно водоснабдяване, поради силно намален дебит на водоизточниците - каптажи.

  1. с. Междене - има вода 5-6 часа за денонощието;
  2. с. Велковци - има вода 12 часа за денонощието;
  3. с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали и с. Поповци - имат вода 12 часа за денонощието;
  4. с. Прахали- дебит 0,060л/сек - има вода 12 часа за денонощието;
  5. с. Здравковец - има вода 12 часа за денонощието;
  6. с. Влайчевци - има вода 12 часа за денонощието

Без вода в понеделник - 06.01.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат ул."Теменуга" и селата Копчелии и Малини.

Без вода във вторник - 31.12.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 8:00 до 17:00 ч. ще останат улиците: "Веселие"; "Мара Гидик"; "Саша" и село Златевци.

Без вода в неделя - 29.11. - район Севлиево

Поради авария от 10:00 часа до приключване на аварийните дейности без вода ще бъдат улиците, намиращи се на изток от ул. „Марин Попов“.

Без вода в петък - 27.12.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Урожай", "Георги Илиев" и село Узуни.

ВиК - Габрово инвестира близо 900 000 лв. през 2019 г.

През 2020 г. инвестициите на териториите на четирите общини ще са за 1 милион и четиридесет хиляди лева

През 2019 г., „ВиК“ ООД – Габрово направи инвестиции на обща стойност 894 867 лв. Реконструирани са 16 800 м водопроводна и 255 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 361 454 лв. Подменени са  6 153 м водопроводни и 90 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на улиците: „Васил Петлешков“, “Стефан Караджа“, „Околчица“, „Н. Й. Вапцаров“, „Априлов“, „Столетов“, „Осми март“, „Мирни дни“, „Даскал Алекси“, „Гърмидолов“, „Ивайло“, „Трети март“, „Хризантема“, кв. „Шенини“.  Подменена е водопроводна мрежа на селата Драгиевци, Лоза, Милковци, Николчовци, Новаковци, Трънито, Стойчевци, Лесичарка. Направихме допълнително водоснабдяване на кв. „Чехлевци“.

За Община Дряново инвестициите са на стойност 238 753 лв. Подменени са  4 117 м водопроводни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр.Дряново: „Димитър Крусев“,  „Рачо Стоянов“, „Г. С. Раковски“, „Арх.Рашенов“, „Александър Стамболийски“, „Христо Дряновски“, „Никола Мушанов“ и в селата Соколово и Царева ливада.

За Община Трявна инвестициите са на стойност 167 073 лв. Подменени са  3 858 м водопроводни и 43 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Трявна: „Светушка“, “Иванка Горова“, „Г. Измирлиев“, „Баба Тонка“, „Кавалджийска“, „М. Д. Венков“, „Капитан Райчо“, „Здравец“, на гр. Плачковци – ул. „Бял камък“, ул. „Илийчо Петков“, ул. „Младост“, ул.„Бедек“ и в село Белица.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност 127 587лв. Подменени са  2 672 м водопроводни и 122 м канализационни тръби.  Реконструкции на водопроводна и канализационна мрежа са извършени по ул. „Зелениковец“ и ул. „Г. Бенковски“. Подменени са водопроводи в село Столът и село Душево. Реконструирани са довеждащи водопроводи за с. Крушево и от ПС „Гостилица“ към НВ „Буря“. Укрепен е магистрален водопровод от водохващане „Багарещица“.

Тази година приключи рехабилитацията на язовирната стена на яз.”Христо Смирненски” и бе въведена в експлоатация. Така язовирът вече може да се ползва в пълния си обем от 27 млн. куб.м.

Инвестиционната програма на ВиК за 2020 година е съобразена с тази на съответните общини, на територията на които дружеството оперира. Засега са заложени инвестиции в размер на 1 милион и четиридесет хиляди лева.

Нови цени на водата

С Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

в лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,664

1,997

Отвеждане на отпадъчни води            

0,176

0,211

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,419                   

0,503

Общо:

2,259

 2,711

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,532

0,638

степен на замърсяване 2

0,695

0,834

степен на замърсяване 3

0,942

1,130

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,353

0,424