Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна

От 14.05.2024 г. до края на месеца ще се извърши реконструкция на 160 м вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна. Ще бъдат подменени и 15 м сградни водопроводни отклонения. Ремонтът е част от инвестиционната програма на "В и К" ООД - Габрово.