administrative building vik

agent 18762 640Диспечери – за аварии и повреди


Район Габрово:

Информация - Денонощен тел. 066/ 816 130

Информационен център ИНКАСО - тел. 066/ 816 117

Информационен офис – съдебни дела и  услуги Район Габрово -  тел. 066/ 816  113


Район Севлиево:

Телефон за аварии  – тел. 0675/ 338 57


Район Дряново:

Телефон за информация  – тел. 0676/ 733 70


Район Трявна:

Телефон за информация  – тел. 0677/ 635 20