administrative building vik

vik1

„В и К” ООД – Габрово

гр.Габрово 5300, бул. “Трети март” № 6

e-mail: office@vik-gabrovo.com


Управител - 066 800 500

Офис сътрудник - 066 816 101

Факс - 066 801 178


Приеменият ден на управителя за жалби, сигнали, въпроси и консултации e всеки вторник от 8:30 до 10:00 ч.

Административна сграда ВиК Габрово
Телефонни номера
Главен инженер 066 816 114
Експерт „Обществени поръчки” 066 816 112
Главен счетоводител 066 816 111
Р-л отдел „Човешки ресурси” 066 816 105
Диспечери Габрово /денонощно/ 066 816 130
Инф. център „Услуги и съдебни дела” 066 816 113
Инф. център „Инкасо”        066 816 117
Длъжностно лице по защита на личните данни и ПР 066 816 105

Началник  ПТО

Експерт ВиК

 

066 816 128

066 816 115

0882123629

Инкасатори  /от 8 до 10 ч./ 066 816 127
Началник  “Автотранспорт”         066 816 109
Ръководител ЛИК 066 816 132
Началник район Габрово 066 816 108
Началник район Севлиево 0675 335 56

Аварии район Севлиево - техници - до 17.00 ч.

Аварии район Севлиево - портал - след 17.00 ч.

0675 338 57

0888 673604

Информация Инкасо - район Севлиево

0675 335 54

Началник район Трявна 06776 25 47
Началник район Дряново 06767 33 70
яз.„Христо Смирненски” 066 801 187
ПСПВ – Габрово 066 801 159
ПСОВ – Габрово 066 801 158