administrative building vik

vik1

„В и К” ООД – Габрово

гр.Габрово 5300, бул. “Трети март” № 6

e-mail: office@vik-gabrovo.com


Управител - 066 800 500

Офис сътрудник - 066 816 101

 


Приеменият ден на управителя за жалби, сигнали, въпроси и консултации e всеки вторник от 8:30 до 10:00 ч.

Административна сграда ВиК Габрово
По-важни телефонни номера
Главен инженер 066 816 114
Главен счетоводител 066 816 111
Експерт „Обществени поръчки” 066 816 112
Р-л отдел „Човешки ресурси” 066 816 105
Диспечери Габрово /денонощно/ 066 816 130
Инф. център „Услуги и съдебни дела” 066 816 113
Инф. център „Инкасо”        066 816 117

Длъжностно лице по защита на личните данни, служител за сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Експерт Връзки с обществеността

066 816 133

Началник ПТО

 

Експерт ПТО

066 816 128

0882123629

066 816 115

Инкасатори  /от 8 до 10 ч./ 066 816 127
Началник  “Автотранспорт”         066 816 109
Ръководител ЛИК 066 816 132
Началник район Габрово 066 816 108
Началник район Севлиево 0675 335 56

Аварии район Севлиево - техници - до 17.00 ч.

Аварии район Севлиево - портал - след 17.00 ч.

0675 338 57

0888 673604

Информация Инкасо - район Севлиево 0675 335 54
Началник район Трявна 0677 099 10
Дежурен телефон до 17.00 ч. 0677 625 47
Дежурен телефон след 17,00 ч. и в почивни дни 0677 635 20
Началник район Дряново / Аварии/ Инкасо 0676 733 70
язовир „Христо Смирненски” 066 801 187
ПСПВ – Габрово 066 801 159
ПСОВ – Габрово 066 801 158