administrative building vik

vik1

„В и К” ООД – Габрово

гр.Габрово 5300, бул. “Трети март” № 6

e-mail: office@vik-gabrovo.com


Управител - 066 800 500

Офис сътрудник - 066 816 101

 


Приеменият ден на управителя за жалби, сигнали, въпроси и консултации e всеки вторник от 8:30 до 10:00 ч.

Административна сграда ВиК Габрово
По-важни телефонни номера

Главен инженер

066 816 114

Главен счетоводител

066 816 111

Експерт „Обществени поръчки”

066 816 112

Р-л отдел „Човешки ресурси”

066 816 105

Диспечери Габрово /денонощно/

066 816 130

Инф. център „Услуги и съдебни дела”

066 816 113

Инф. център „Инкасо”       

066 816 117

Длъжностно лице по защита на личните данни, служител за сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Експерт Връзки с обществеността

066 816 133

Началник ПТО

 

Експерт ПТО

066 816 128

0882123629

066 816 115

Инкасатори  /от 8 до 9 ч./

066 816 127

Началник  “Автотранспорт”        

066 816 109

Ръководител ЛИК

066 816 132

Началник район Габрово

066 816 108

Началник район Севлиево

0675 335 56

Аварии район Севлиево - техници - до 17.00 ч.

Аварии район Севлиево - портал - след 17.00 ч.

0675 338 57

0888 673604

Информация Инкасо - район Севлиево

0675 335 54

Началник район Трявна

0677 099 10

Дежурен телефон до 17.00 ч.

0677 625 47

Дежурен телефон след 17,00 ч. и в почивни дни

0677 635 20

Началник район Дряново / Аварии/ Инкасо

0676 733 70

язовир „Христо Смирненски”

066 801 187

ПСПВ – Габрово

066 801 159

ПСОВ – Габрово

066 801 158