Аварии и ремонти

АВАРИИ И РЕМОНТИ

26 Май 2023

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Яворец. Село Гъбене ще е без водоподаване до 17:00 ч. във връзка с основния ремонт. Ул. "Тотю Иванов" ще е с нарушено...

АВАРИИ И РЕМОНТИ

25 Май 2023

Във връзка с реконструкция на водопровода ще бъде спряно водоподаването от 8:30 до приключване на ремонта на следните квартали: Бичкиня, Болтата, Варчовци, Етъра, Ябълка, Нова махала и...

Новини

НОВИНИ

19 Април 2023

„ВиК” ООД Габрово търси да назначи водопроводчик за селата Богатово и Идилево. Кандидатите трябва да са завършили техническо образование. Справки на тел. 0675 338 57 и на място в Район Севлиево.

НОВИНИ

10 Април 2023

Във връзка с основен ремонт на водопровод, село Янтра ще е с нарушено водоподаване до 28.04.2023 г. в рамките на работния ден. Като част от инвестиционната програма на "ВиК" ООД Габрово, ще бъдат...

Режими

РЕЖИМИ

01 Март 2023

От 01.03.2023 отпадат режимите на водоподаване на територията на районите Габрово, Дряново и Трявна. Засега остава режимното водоподаване на село Дамяново, район Севлиево.

РЕЖИМИ

29 Декември 2022

Поради намаляване дебита на водоизточника "Гюр чешма", считано от 29.12.2022 г., водоподаването на село Дамяново ще спира в 20:00 часа вечер и ще се пуска в 6:00 часа на следващия ден.

news iconСАМООТЧЕТ

samootchet

Клиентът може да подава информация за показанията на индивидуалния водомер при спазване на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и в случаите, когато водомерът е изряден. Максималният срок, в който е възможно инкасатор да не отчита уреда, е шестмесечен. Тоест, поне два пъти годишно ще трябва да осигурявате достъп.

Черните стрелки на водомера показват кубическите метри, а червените - литрите. При отчитането на водомера трябва да се знае, че в калкулацията за потребление се подават само данните за изразходваните кубици вода.

Самоотчитането става в рамките на 1 работен ден преди обявената дата за посещение на инкасатора.

  • Самоотчет по телефона:

Район Габрово: 066 816 127 чрез съответния инкасатор всеки работен ден от 8:00 до 10:00 часа.

Район Севлиево: 0675 335 54 или директно на телефона на Вашия инкасатор

Район Дряново: 06767 33 70

Район Трявна: 06776 35 20

  • Самоотчет през сайта ни 

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
watermeter iconУважаеми клиенти, ако клиентският Ви номер е с по-малко от 6 цифри, добавете необходимия брой нули пред него. Пример:

Клиентски номер: 3456 -> Проверка на сметка: 003456

ЛИЧНИ ДАННИ

gdprИнформация по чл.13 от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25 май 2018г. за клиентите на „ВиК” ООД-гр.Габрово 

Съобщение във връзка с получаване на електронни фактури

e docs

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 20.10.2021 г. електронните фактури се получават чрез системата IDocs на адресhttps://my.idocs.bg. Услугата е безплатна за абонатите на дружеството.

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ

  1. Заявление, което можете да подадете в някой от офисите на ВиК ООД Габрово или на ел. адрес:

r.kosova@vik-gabrovo.com

  1. Регистрация в системата IDocs с потребителско име и парола /паролата задължително се изписва с цифри и латински букви/.
  2. Абонамент – след регистрацията в меню Абонамент се избира ВиК ООД Габрово, въвежда се ЕИК или ЕГН на абоната, номер на една от последните три издадени фактури /ако не разполагате с такъв номер, се обадете на 066 816 113 или 066 816 129/ и потвърждаване на цифровия код.
  3. Фактури ще получите при издаване на новата, последваща регистрацията Ви. В платформата се качват само неплатените фактури.
  4. За реално дължимата сума към този момент направете проверка на тази страница.

 

news iconПОДАЙТЕ СИГНАЛ!

Приемен ден за жалби, въпроси и консултации е всеки вторник от 8:30 до 10:00 ч. в административната сграда в Габрово на бул.”Трети март” № 6. Вашите сигнали и жалби можете да подадете:

  • Лично при сътрудника на управителя на адрес: гр. Габрово, бул.”Трети март” № 6
  • Да изпратите на e-mail: office@vik-gabrovo.com. Жалбата / сигнала  Ви ще бъде регистрирана с входящ номер, който ще Ви бъде изпратен обрано на имейл-а. 
  • Да попълните формата по долу

В случай, че искате да пуснете жалба до КЕВР ВиК ООД Габрово се стреми да решава проблемите на своите клиенти качествено и в срок. Но в случай, че не сте удовлетворени от наша услуга и желаете да изпратите жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, трябва да имате предвид изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. на КЕВР – раздел ЖАЛБИ:
     чл. 142 (4) Комисията разглежда жалба по ал. 1, т. 1 и 2, ако същата е разгледана от съответното ВиК дружество и жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както и в случаите, когато не е
получил отговор по нея.
     чл. 143 (3) Жалбата се подава до комисията чрез съответното енергийно предприятие или В и К оператор, които са длъжни да извършат проверка по нея и да я изпратят в комисията заедно със становището си, както и цялата преписка по нея, в 7-дневен срок от получаването на жалбата (6) Комисията разглежда жалбата, ако към нея е приложено становището на енергийно предприятие или В и К оператора, ведно с цялата преписка по жалбата.
     Тоест, редът е следният:
          1. Жалба до ВиК ООД Габрово
          2. Ако сте неудовлетворени от отговора, подавате жалба до КЕВР чрез ВиК Габрово

ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ
Моля, попълнете всички задължителни полета.
Моля, попълнете всички задължителни полета.
Моля, попълнете всички задължителни полета.
Моля, попълнете всички задължителни полета.
Моля, попълнете всички задължителни полета.
Моля, попълнете всички задължителни полета.