НОВИНИ

Без вода в петък - 07.08.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Радичевец, кв.Йонковото и село Ясени.

Екип на ВиК работи за локализиране и отстраняване на авария, която остави без вода с.Врабците.

Без вода в четвъртък - 06.08.2020 - район Севлиево

За отстраняване на авария на ул."Иван Вазов", от 9:00 до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на участъка между улиците "Йото Иванов", "2-ри юли" и "Васил Левски".

Без вода в четвъртък - 06.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Никола Войновски" и село Новаковци.

Екип на ВиК работи на аварията, оставила без вода няколко дряновски села - 06.08.2020

Екип на ВиК - район Дряново работи за отстраняване на възникналата тази нощ авария на довеждащ водопровод, която остави без вода дряновските села Маноя, Косарка, Соколово, Длъгня, Катранджии и Туркинча. Водоподаването ще бъде възстановено до 17:00 ч. Село Керека и утре ще е с нарушено водоподаване.

Забрана за ползване на питейна вода за напояване на територията на община Севлиево

Поради силно намалелия дебит на подземните и повърхностните водоизточници за питейно-битови нужди на територията на община Севлиево, със заповед № 0640/05.08.2020 на кмета на Община Севлиево се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди, в гр.Севлиево и селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Малък Вършец, Градище, Агатово, Крамолин, Ловнидол, Търхово, Крушево, Младен, Добромирка, Идилево, Богатово, Горна Росица, Шумата, Сенник, Хирево, Душево, Столът, Стоките, Кръвеник и Батошево.

В случай на задълбочаване на кризата ще се въведе режимно водоподаване на населените места.

Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на РУ „Полиция” гр.Севлиево и на управителя на „ВиК” ООД – Габрово.

Заповедта можете да видите тук.

Режим на водоподаване в кв.Марча и с.Крънча, общ.Дряново

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и завишеното потреблениe, със заповед №430/05.08.2020 г. на кмета на Община Дряново се утвърждава режимно водоснабдяване за:

- кв.Марча – вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара;

- с.Крънча – вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара. 

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук.

Екип на ВиК работи за отстраняване на авария, оставила 4 улици без вода - 05.07. - 16:00 ч.

Екип на ВиК работи за отстраняване на аварията, която остави без вода улиците "Светулка", "Бисер", "Митко Палаузов" и "Баба Зара". Водоподаването ще бъде възстановено тази вечер.

Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаляване дебита на водоизточниците за село Престой, със заповед № 500/ 03.08.2020 на кмета на Община Трявна е утвърдено режимно водоснабдяване на село Престой по следния график:

Вода се подава всеки вторник и петък от 15:00 до 18:00 ч.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде актуализиран.

Заповедта можете да прочетете тук.

Забрана за ползването на питейна вода за поливане в село Млечево, община Севлиево - 05.08.2020

Поради намаляване дебита на водоизточниците „Черни връх” и „Баева ливада” и за да не се премине към режимно водоподаване, със заповед № 0635/04.08.2020 на кмета на Община Севлиево се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в село Млечево, община Севлиево.

В случай на задълбочаване на кризата ще се въведе режимно водоподаване на населеното място.

Контролът на заповедта е възложен на кметския наместник, началника на РУ „Полиция” гр.Севлиево и на управителя на „ВиК” ООД – Габрово.

 Заповедта можете да видите Тук

Без вода в сряда - 05.08.2020 - район Габрово - обновена 2

Екип на ВиК работи на аварията, която остави без вода с.Врабците. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За отстраняване на авария, до 17:00 ч. е спряно водоподаването на кв.Сирмани.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Радичевец и селата Кметовци, Лесичарка и Костенковци.