НОВИНИ

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и поливане на територията на Община Трявна - 30.07.2021 г.

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците в община Трявна и по предложение на началник район Трявна на "ВиК" ООД - Габрово, със заповед № 502/29.07.2021 г. на кмета на Община  Трявна се ЗАБРАНЯВА ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график. При неспазване на установената забрана, лицата носят административно - наказателна отговорност по Закона за водите.

Авария остави без вода тревнинските села Мечевци и Михалчетата- 30.07.2021 г.

Тежка авария остави без вода тревненските села Мечевци и Михалчетата. Отстраняването на аварията ще стане възможно в понеделник. Водоснабдяването ще бъде възстановено същия ден до 17:00 ч.

На автоспирката на с.Мечевци ще бъде поставена водоноска.

Без вода в петък - 30.07.2021 г. - район Габрово - обновена 2 в 10:15

За отстраняване на аварии без вода до 17:00 ч. ще останат селата Ангелово, Миневци, Раховци и Балиновци.

От 10:00 до 12:00 ч. без вода ще остане част от бул."Христо Смирненски" /между двете колелета/, във връзка с основния ремонт.

За отстраняване на авария без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Стоевци. По-рано обявеното спиране на водоподаването на ул."Козещица" се отменя.

Без вода в петък - 30.07.2021 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария се налага спиране водоподаването от 9:00 до 12:00 ч. на ул."Бенковска", ул."2-ри юли", ул"Кирил и Методий", ул."Райко Даскалов" и "Гладстон".

Авария остави без вода няколко улици в гр.Севлиево - 29.07.2021 г.

За отстраняване на авария, причинена при изкопни работи на друга фирма, се наложи да бъде спряно водоподаването до 17:00 ч. на следните улици в гр.Севлиево: "Неофит Рилски", "Баучер", "Васил Сърбинов", "Цар Симеон", "Братя Бъкстнон".

Без вода в четвъртък - 29.07.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Козница" е селата Мичковци и Кози рог.

Във връзка с основния ремонт на водопровода, бул."Христо Смирненски" ще е без вода от 9:00 до 17:00 ч.

Режимно водоподаване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на с.Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед №1843 / 28.07.2021 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на село Кози рог по следния график:

  • с. Лоза и с. Петровци – вода се подава от 17:30 до 8:30 часа на другата сутрин, считано от 28.07.2021 г. ;
  • с. Армените - вода се подава от 17:00 до 8:00 часа на другата сутрин, считано от 29.07.2021 г.;
  • горния край на с. Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота от 9:00 ч. до изчерпване количеството в резервоарите, считано от 29.07.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Без вода в сряда - 28.07.2021 г. - район Севлиево

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Дунав", ул."Братя Бъкстон" и част от ул."Александър Стамболийски" в гр. Севлиево.

Без вода в сряда - 28.07.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Хаджи Цонев мост, кв.Войново и село Стоевци.

Без вода във вторник - 27.07.2021 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария от 10:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ж.к. "Митко Палаузов" в гр.Севлиево.