НОВИНИ

Неоснователни са обвиненията към „ВиК“ ООД Габрово за проточилия се ремонт на водопровода в гр. Севлиево

„ВиК“ ООД Габрово подкрепя усилията на Община Севлиево и на държавата за изграждане и ремонт на водопроводи, с които да се подобрява качеството на водоснабдяване на населението. Работници на нашето дружество винаги са съдействали на наетите от общината строителни фирми за изпълнението на ремонтните работи. Така е и при работата  по настоящия проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево“.

При всеки един мащабен строителен проект е възможно да възникнат непредвидени трудности и проблеми. Нормално е. Но не можем да се съгласим с „усилията“ на главния експерт по ВиК в Община Севлиево инж. Мирослав Банков, инвеститорски контрол на обекта, който от седмици в нарочно създадена фейсбук група „Истината за водата на Севлиево“ се опитва за всяка неудача при ремонтните работи да вменява вина на колегите в район Севлиево. При това с използване на грозни епитети и откровени обиди.

На 17 юли 2024 г. с писмо от фирмата-изпълнител до ВиК Габрово бе поискано спиране на водоподаването в часовия интервал от 07:30 до 18:00 часа на 18 юли за присъединяване на новия участък от главния водопроводен клон по ул. "Стара планина". За извършването на тази дейност се налага спиране на водоподаването на целия град. След отлагане, заради екстремалните горещини, работата бе насрочена за понеделник, 22.07.2024 г. За целта още от вечерта ВиК започна намаляване и постепенно спиране на водоподаването. Градската мрежа е с дължина 50 км, има много стари кранове, а стотиците хидрофори на свой ред връщат вода в мрежата при намаляване на налягането. Затова е трудно водата да се източи до капка. Но не е невъзможно да се намери технологичен начин за работа по мрежата и изпълнение на ремонта. Затова приемаме като абсолютно неоснователни обвиненията на инж. Банков в публичното пространство и опитите му да внуши на гражданите на Севлиево, че ВиК е виновникът за проточилия се до полунощ в понеделник ремонт. Обидните класификации и арогантност на служителя на Община Севлиево, поднесени и мултиплицирани в социалните мрежи, уронват престижа на ВиК дружеството и са в пълно противоречие на общите усилия на Община, държава и ВиК за подобряване качеството на водоснабдяването на града и селата в Община Севлиево.

Обява за свободни работни места

„ВиК” ООД - Габрово  търси да назначи:

  • Технолог за ПСОВ – Габрово

Кандидатите да са с магистратура инженер-химик или еколог

  • Шофьор на камион

Кандидатите да притежават свидетелство на управление на МПС кат. ADR

Документи – автобиография и копие от диплома за образование и документ за правоуправление, се приемат от 24.07.2024 г. до 7.08.2024 г. в отдел „Човешки ресурси” в административната сграда на дружеството на бул.”Трети март” № 6. Справки на тел. 066 616 105.

Забрана за ползването на питейна вода за поливане на територията на община Севлиево

В резултат от продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди, със Заповед № 773/17.07.2024 г. на кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди на територията на община Севлиево.

Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”.

Обяви за работни места в район Севлиево

„ВиК” ООД – гр. Габрово търси да назначи:

  • водопроводчик за аварийна група в гр. Севлиево;
  • водопроводчик за селата Богатово и Идилево

Кандидатите трябва да са завършили средно техническо образование.

Справки на тел. 0675 338 57 и на място в Район Севлиево.

Жителите на село Янтра да не ползват вода от водопровода за питейни нужди

След анализи на Централен водоизточник с. Янтра, община Дряново, от РЗИ - Габрово, пробите за ешерихия коли са над нормата. Водата в момента е негодна за пиене. Предстои промиване и дезинфекция на водоснабдителните съоръжения и последващ микробиологичен анализ на водата.

Ще уведомим допълнително жителите на селото когато водата стане годна за пиене.

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Рила" в Габрово

На 05.06.2024 г. започва основен ремонт на водопровада на ул. "Рила" в гр. Габрово. Ще бъдат подменени 160 м. уличен водопровод. В рамките на работните дни, е възможно нарушаване на водоподаването.

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна

От 14.05.2024 г. до края на месеца ще се извърши реконструкция на 160 м вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна. Ще бъдат подменени и 15 м сградни водопроводни отклонения. Ремонтът е част от инвестиционната програма на "В и К" ООД - Габрово.

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Досю Стойнов" в град Дряново

От 14.05.2024 до 21.06.2024 г. ще се извърши реконструкция на водопровода на ул. "Досю Стойнов" в гр. Дряново. Като част от инвестиционната програма на ВиК ООД Габрово ще бъдат подменени 320 м уличен водопровод и 260 м сградни водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването и на ул. "Русчуклийчето", ул. "Пахомий Стоянов", малките номера на ул. "Стефан Стамболов" до старата автогара и ул. "Михаил Бойчинов".

Започва основен ремонт на ул. "Михаил Иванов" в Дряново

От 25.04.2024 до 17.05.2024 г. ще се извърши реконструкция на водопровода на ул. "Михаил Иванов" в гр. Дряново. Като част от инвестиционната програма на ВиК ООД Габрово ще бъдат подменени 240 м водопровод 120 м сградни водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването на улиците "Михаил Иванов" и "Димитър Благоев".

Започва основен ремонт на водопровод в село Катранджии

На 27.03.2024 г. започва основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в село Катранджии, община Дряново. Ще бъдат подменени 260 м уличен водопровод и 160 м прилежащи сградни водопроводни отклонения. До приключването на ремонта на 19 април са възможни нарушения на водоподаването в рамките на работния ден.