НОВИНИ

Режим на водоподаване в четири габровски села

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13.10.2020 г. се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:

  • Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани – водата се пуска в 12:00 ч. на четно число от месеца;
  • Костенковци и Карали – водата се пуска в 12:00 ч. на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете тук :

Без вода в сряда - 14.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Бенковска", "Климент Охридски", "Даскал Алекси", "Руен", "Батак" и селата Армените и Богданчовци.

Без вода във вторник - 13.10.2020 - район Севлиево

За отстраняване на авария, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Гладстон", "Бузлуджа" и "Митрополит Климент".

Без вода във вторник - 13.10.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Батак", кв.Нова махала, лявата част на кв.Недевци и село Армените.

Ул."Иван Калпазанов" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Промяна на режима на водоподаване на селата Златевци и Милковци

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 12.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с.Златевци и с.Милковци, както следва:

  • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.

Без вода в понеделник - 12.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Родопи", ул."Рила" и селата Балани, Междени и Жълтеш.

Без вода в събота - 10.10.2020 - район Габрово

Поради възникнали аварии, без вода останаха улиците - "Пройновска", "Роза", "Тотьо Иванов" и "Иван Люцканов". Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

Без вода в понеделник - 12.10.2020 г. - район Дряново

Във връзка с основния ремонт на водопровода на ул."Шипка", от 04:00 до 24:00 ч. в понеделник ще бъде спряно водоподаването на  гр.Дряново, кв."Никоевци", кв."Крачунка", Дряновски манастир, ж.к "Априлци", ж.к."Успех" и село Царева ливада. Възможно е част от потребителите да останат с нарушено водоподаване във вторник, 13.10.2020 г..

Без вода в петък - 09.10.2020 - район Габрово - обновена

Поради възникнала авария, без вода остана ул."Чавдар". Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат с. Борики и горната част на с.Жълтеш.

Промяна на режима на село Лоза

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 08.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с. Лоза и с. Петровци както следва:

  • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.