НОВИНИ

Без вода в четвъртък 24.09.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа ще останат улиците "Осми март", "Радост" , "Веселие" , "Минзухар" , кв.Шенини и селата Жълтеш, Копчелии и Брънеци.

Без вода в четвъртък 24.09.2020г. - район Севлиево

 Във връзка с подмяната на водопровод на ул."Устабашиев",                                                                         водоподаването в гр.Севлиево ще бъде спряно от 09.00ч. до 17.00 ч.  

Без вода в сряда 23.09.20г. - район Габрово

Поради възникнали аварии и тяхното отстраняване,водата ще бъде спяна в рамките на работния ден,на ул."Карамфил" в кв. Тончевци и на село Стоевци.

Без вода в понеделник-21.09.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа ще останат кв.Ябълка, кв.Лисец и село Стоевци.

Без вода в понеделник - 21.09.2020г. - район Севлиево

За отстраняване на авария на ул.Стара планина от 09.00 ч. до 17.00 ч.ще бъде спряно водоподаването за гр.Севлиево.

Без вода в петък-18.09.2020г. - район Севлиево

За отстраняване на авария, възникнала на главния водопровод, от 09.00ч. до 17.00 ч.ще бъде спряно водоподаването за гр.Севлиево.

Без вода в четвъртък - 17.09.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа ще останат ул."Теменуга" и кв.Негенци, Йовчевци, Радичевец и Шумели и селата Донино, Копчелии и Иванковци.

Без вода в сряда 16.09.2020г.

Поради извършване на ремонтни дейности без вода в рамките на работния ден ще останат кв.Негенци, Западна индустриална зона и селата Донино, Иванковци и Копчелии.

Режим на водоподаване на две габровски села

В резултат на засушаването  и драстичното намаляване на водните количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", със заповед на кмета на община Габрово №1943/15.09.2020 г. се въвежда  режим на водоподаване за селата Музга и Яворец , както следва:

Вода се подава в дните понеделник и петък от 8:00 ч. до изчерпване на резервоарите. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Без вода в сряда 16.09.2020г. - район Севлиево

За отстраняване на авария, възникнала на централния водопровод, от 09.00ч. до 17.00 ч.ще бъде спряно водоподаването за гр.Севлиево.