НОВИНИ

Без вода в сряда - 06.01.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул."Трети март" и селата Гъбене и Кози рог.

Без вода във вторник - 05.01.2021 г. - район Габрово - обновена в 9:00 ч.

Във връзка с отстраняване на авария кв. Шести участък ще остане без вода до 17:00 ч.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул."Трети март" и ул."Черни Лом".

Без вода в понеделник - 04.01.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Зелена ливада" и селата Гъбене и Златевци.

Нова цена на водата от 01.01.2021 г.

С Решение № Ц - 46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,612

1,934

Отвеждане на отпадъчни води            

0,158

0,190

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,413                  

0,496

Комплексна цена

2,183

 2,620

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,524

0,629

степен на замърсяване 2

0,685

0,822

степен на замърсяване 3

0,929

1,115

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,335

0,402

 

Без вода в сряда - 30.12.2020г.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат  с.Борики, с.Донино и с. Ангелово. 

Без вода в сряда - 23.12.2020 г. - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Златна нива" и "Петър Михов".

Без вода във вторник - 22.12.2020 г.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул."Трети март" и село Здравковец.

Без вода в понеделник - 21.12.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Ангел Кънчев", "Саша", "Веселие", "Марагидик" и село Кметовци.

Без вода в петък - 18.12.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Ангел Кънчев" и селата Армените, Рязковци и Пецевци.

Без вода в четвъртък - 17.12.2020 - район Габрово - обновена в 9:30

За отстраняване на авария, до 17:00 ч. е спряно овдоподаването на горната част на ул."Баба Зара".

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Саша", "Веселие", "Марагидик", "Славянска" и селата Драгановци и Жълтеш.