НОВИНИ

По случай Световния ден на водата засадихме 100 дръвчета

100 фиданки - червен дъб, бреза и туя, залесиха в петък служители на „ВиК” ООД – Габрово край яз. „Христо Смирненски” и помпени станции, водохващания и пречиствателни станции на териториите на районите Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Инициативата "Засаждане на чисти води“ е на „Български ВиК холдинг” по случай Световния ден на водата.

  

 

 

 

100 дръвчета ще засади ВиК Габрово по случай Световния ден на водата 22 март

100 фиданки, главно червен дъб, бреза и туя, ще залесят в петък служители на „ВиК” ООД – Габрово край яз. „Христо Смирненски” и помпени станции, водохващания и пречиствателни станции на териториите на районите Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Инициативата "Засаждане на чисти води" е на „Български ВиК холдинг” по случай Световния ден на водата.

Денят се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тази година темата на Световния ден на водата е Water  for Peace или Вода за мир. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности или държави. Затова посланието е за съвместна работа за балансиране на нуждите на всички, с отдаденост да гарантираме, че никой не е изоставен, за да превърнем водата в катализатор за един по-мирен свят.

Завършихме реконструкцията на водопровода в село Гъбене, от 18.03.2024 г. започва ремонтът на ВВМ на ул. „Елин Пелин” в Габрово

„ВиК” ООД – Габрово завърши реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Гъбене, община Габрово. Подменени са 350 м водопровод и сградни отклонения. Така, заедно с първия етап на ремонта преди две години, когато бяха подменени 450 м, е завършена цялата главна улица на селото от влизането от Габрово до разклона за селата Музга и Горна Росица.

Днес, 18.03.2024 г., екип на ВиК  започва реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Елин Пелин” в гр. Габрово. Предвижда се подмяна на около 500 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи ще се налага спиране на водоподаването. Затова молим абонатите си за повече търпение и толератност. Ремонтът ще подобри качеството на водоснабдяването и ще сведе до минимум авариите и загубите на вода в района.

1 250 000 лева ще инвестира в публични активи „ВиК” ООД - Габрово през 2024 г.

„ВиК” ООД – Габрово ще инвестира 1 250 000 лв. през 2024 г. в обновяването на ВиК мрежата в областта. Заложените инвестиции на територията на община Габрово са на обща стойност 498 000 лева, за община Севлиево се предвиждат 455 000 лева, за община Трявна – 174 000 лева, за община Дряново – 123 000 лева.

Сред по-големите инвестиции на територията на Община Габрово са реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на улиците „Хан Аспарух”, „Хан Крум”, „Чавдар”, „Въстаническа”, „Христо Ботев”, „Елин Пелин”, „Родопи”, „Евтим Дабев” в гр. Габрово. Предвидено е изграждане на нова водопроводна мрежа на част от ул. „Никола Войновски” и реконструкция на водопровод между кв. Русевци и село Киевци. Ще бъдат ремонтирани ВВМ в селата Борики  и Гъбене и двата водоема на село Дебел дял. През тази година предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Панорамна” и изграждане на изцяло нова канализация на ул. „Евтим Дабев”. Предвидени са 28 000 лв. за подмяна и ремонти на съоръжения на ПСОВ – Габрово.

В община Севлиево в публична общинска и държавна собственост ще се инвестират над 455 000 лева. Предстои да бъде подменена част от водопроводната мрежа в ж.к. „Димитър Благоев” и в ж.к. „Атанас Москов”. Реконструкция се предвижда и за част от ул. „Стара планина”, ще бъде изграден водопроводен клон в м. Севлиевски лозя. Инвестиции за подмяна на водопроводни тръби са предвидени и за няколко севлиевските села - Добромирка, Шумата, Крушево, Младен, Млечево, мах. Добревци на село Стоките и мах. Кастел на село Батошево. Предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Георги Николов”, на част от ул. „Митко Палаузов”, както и изграждане на канализационен клон по ул. „Хан Аспарух” и връзка с ул. „П.Р.Славейков”. 27 000 лв. ще бъдат вложени в ПСОВ „Севлиево. Инвестициите в публична държавна собственост са в размер на 50 000 лв.

Инвестициите, които ВиК - Габрово ще направи на територията на община Трявна, са на обща стойност 174 000 лева. Предвидени са реконструкции на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Захари Петров”, „Цаньо Шишков”, „Стоянков дол” и „Васил Априлов” в гр. Трявна и „Бузлуджа” в гр. Плачковци. Предвидено е саниране на напорен водоем в село Кашенци. Ще бъде реконструирана и канализационната мрежа на ул. „Бръшлянска” в гр. Трявна. 42 000 лв. са заделени за ремонти и подобрения в ПСОВ „Трявна”.

В община Дряново ще бъдат инвестирани 123 000 лева. Предвидени са реконструкции на вътрешната водопроводна мрежа на улиците „Михаил Бойчинов”, „Михаил Иванов” и „Досю Стойнов” в гр. Дряново. Улици от селата Царева ливада, Катранджии, Гостилица и Ганчовец също са включени в инвестиционната програма на ВиК - Габрово за тази година. Предстоят реконструкции на канализационните мрежи на ул. „Христо Ботев” и ул. „Ген. Цончев” в гр. Дряново.

В инвестиционната програма са предвидени средства за подмяна на приходни водомери, на помпи в помпени станции, за изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, за зониране на водопроводна мрежа, за диспечеризация и за изготвяне на проектни документации.

При възникнала необходимост, са възможни промени на обекти в инвестиционната програма.

Ремонтни работи на ул. "Козещица" временно ще затруднят движението в участък от пътя Габрово-Узана на 18.01.2024

На 18.01.2024 г. в рамките на работния ден, на ул."Козещица" (съвпада с пътя Габрово – Узана, преди разклона за кв. Радецки) ще бъдат извършени ремонтни дейности, вследствие на които движението по пътното платно ще бъде затруднено. Участъкът ще бъде обозначен със съответните пътни знаци.

Рекордните 1 469 715 лева инвестиции в публични активи изпълни ВиК ООД Габрово през 2023 година

Реконструирани и новоизградени са общо  21 034 м водопроводна и  536 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 521 406 лева.

Реконструирани и новоизградени са  7 283 м водопроводни мрежи и отклонения и 304 м канализационни мрежи. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици в гр. Габрово: „Зелен бряг”, „Никола Балканеца”, междублоковото пространство на „Чардафон” и ул. „Македония”, ул. „Бузлуджа”, „Ген. Дерожински” /преди ЕМО „Етъра”/, ул. „Лазар Донков”, „Райчо Каролев”, „Никола Войновски”, „Боженци” и в кварталите Пройновци и Негенци. Разширена е вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Стефана Богдан Генчева” и ул. „Беленска”. Реконструкции на вътрешна водопроводна мрежа са направени в следните села: Костенковци, Златевци, Армени, Гъбене, Кози рог, Гледаци, Влайчовци, Междени, Зелено дърво, Поповци, Гергини. Изградена е нова канализационна мрежа на ул. „Беленска” и ул. „Байкал”, реконструирана е канализационната мрежа на ул. „Баба Зара”.

За Община Севлиево инвестициите в публична общинска собственост са на стойност 189 163 лв. и в публична държавна собственост за 2188 м от Източен водопровод – 351 250 лв.

Реконструирани и новоизградени са 2767 м водопроводни и 113 м канализационни тръби. Реконструирана е вътрешна водопроводна мрежа в ж.к. „Митко Палаузов” в гр. Севлиево, в м. Севлиевски лозя и м. Крушевски баир. Извършени са реконструкции на вътрешна мрежа и на довеждащи водопроводи в селата Кормянско, Градница, Батошево, Млечево, Дамяново, Добромирка и Богатово. Подменена е канализацията в ж.к.  „Митко Палаузов” и на ул. „Асенова”.

За Община Дряново инвестициите са на стойност 207 298 лв.

Реконструирани и новоизградени са  6 846 м водопроводни и 53 м канализационни мрежи. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Бачо Киро”, „Матей Преображенски”, ул. „Освобождение” и в м. Ракетата. Подменена е вътрешната водопроводна мрежа в селата Янтра, Керека” и Гостилица. Подменена е канализационната мрежа по „Бачо Киро” и ул. „Станционна” в гр. Дряново.

За Община Трявна инвестициите са на стойност 166 118 лв.

Реконструирани и новоизградени са 1950 м водопроводни мрежи и 66 м новоизградена канализационна мрежа. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стоянков дол”, „Асеневци”, „Патриарх Евтимий”, „Тепавици”. В гр. Плачковци – на ул. „Ради Ноев” и в кв. Бъчвари. Реконструирани са довеждащи водопроводи на селата Кисийци, Дончовци и Маневци.

Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от направените инвестиции на ВиК за 2023 г.

За 2024 г. „ВиК” ООД - Габрово предвижда инвестиции в публични активи в размер на 1 250 000 лв.

 

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги от 01.01. 2024 г.

С Решение №Ц - 29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 203/22.12.2023 г на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2024 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

  

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

2,401

2,881

Отвеждане на отпадъчни води

0,267

0,321

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,896

1,075

Комплексна цена:

3,564

4,277

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

1,049

1,259

степен на замърсяване 2

1,522

1,826

степен на замърсяване 3

2,067

2,480

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,438

0,526

Започваме основен ремонт на водопровода на ул. "Ген. Цончев" в гр. Дряново

На 09.11.2023 г. започва основен ремонт на водопровада на ул. "Ген. Цончев" в гр. Дряново. Ще бъдат подменени 120 м. уличен водопровод и 20 м. сградни водопроводни отклонения. В следващите 2 седмици, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването.

В събота и неделя няма да бъде възстановено водоподаването на пет севлиевски села, осигурени са водоноски

Поради невъзможност за окончателно приключване на дейностите по обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 2, уч. 1 и съгласно писмо-искане от изпълнителя на обекта, през почивните дни – 04.11. и 05.11.2023 няма да се подава вода на севлиевските села Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и Крушево. Поставените в селата водоноски ще бъдат заредени, село Крушево разчита на водата от двата си водоизточника.

Спиране на водоподаването на севлиевски села и на дряновското с. Янтра от 30.10.2023 до 03.11.2023

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 2, уч. 1, се налага преустановяване на водоподаването на селата Крушево, Добромирка, Идилево, Търхово и Ловнидол, Богатово и м. Севлиевски лозя в община Севлиево и на дряновското с. Янтра. от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г.