НОВИНИ

Нарушено водоподаване на селата, захранвани от етернитовия водопровод

Поради авария на етернитовия водопровод, всички села от Кастел до Буря ще са с нарушено водоподаване до 17:00 ч. днес.

Без вода в сряда - 21.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Перущица" и кв.Камъка.

Без вода във вторник - 20.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Карамфил", ул."Светлина", кв.Етъра и селата Малини и Копчелии.

Водопроводът към селата под Витата стена става "общински обект от първостепенно значение"

На своя извънредна сесия, Общински съвет Габрово гласува изработване на подробен устройствен план за водопровод към 14 села под Витата стена. Това са селата Думници, Гайтани, Гледаци, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци. Целта е те да се захранват с вода от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово.
Обектът е включен в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. като общински обект от първостепенно значение.
Обектът е от изключителна важност, с проектирането и изпълнението му ще се реши проблемът с недостиг на питейна вода на голяма част от територията на община Габрово. Взетите от Общинския съвет решения, позволяват ускоряване на процеса.
Цялата статия можете да прочетете тук

Без вода в понеделник - 19.10.2020 - район Габрово - обновена

Екип на ВиК работи на аварията, която остави без вода ул."Зелена ливада". Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Чавдар", "Черни връх", "Черни Лом", "Осъм", "Места" и селата Борики и Златевци.

Без вода в петък - 16.10.2020 г. - район Габрово - обновена

Поради възникнала авария е спряно водоподаването на района от ул."Никола Войновски" №200 до кв.Велчевци и кв.Гачевци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонта.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Мазалат", ул."Слънчев бряг" и селата Враниловци, Армените и Влайчевци.

Без вода в четвъртък - 15.10.2020 - район Севлиево

За извършване на присъединяване на нови абонати, без вода от 9:00 до 15:00 ч. ще останат ул."Иван Преснаков" и ул."Хаджи Стоян".

Без вода в четвъртък - 15.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Бенковска", "Даскал Алекси", "Климент Охридски", "Руен" и селата Лесичарка и Междени.

Режим на водоподаване в четири габровски села

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13.10.2020 г. се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:

  • Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани – водата се пуска в 12:00 ч. на четно число от месеца;
  • Костенковци и Карали – водата се пуска в 12:00 ч. на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете тук :

Без вода в сряда - 14.10.2020 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Бенковска", "Климент Охридски", "Даскал Алекси", "Руен", "Батак" и селата Армените и Богданчовци.