НОВИНИ

Нарушено водоподаване на гр.Севлиево и селата

Поради замътване на водоизточниците, град Севлиево и селата, получаващи вода от ПСПВ Стоките, ще са с нарушено водоподаване днес. Възстановяването на водоснабдяването ще стане след избистряне на водата.

Без вода в петък - 15.10.2021 г. - район Дряново

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Скалско.

Без вода в петък - 15.10.2021 г. - район Севлиево - обновена в 10 ч.

Поради замътване на водоизточниците, населените места, които се захранват от ПСПВ Стоките, ще са с нарушено водоподаване днес до избистряне на водата.

Село Крамолин ще остане без вода от 10:00 до 17:00 ч. за извършване на авариен ремонт.

Без вода в петък - 15.10.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Свищовска" и кв. Петкова нива.

Кв. Гачевци ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Съобщение във връзка с ремонта на Източния водопровод - 14.10.2021 г.

Във връзка с полагането на новите тръби на Етап 1, участък 3 от ремонта на Източния водопровод, по искане на фирмата-изпълнител Еко Традекс Груп АД ще бъде спряно водоподаването от 6:00 ч. на 18.10.2021 г. до 17:00 ч. на 27.10.2021 г. на населените места, които получават вода от ПСПВ "Стоките" и не разполагат с алтернативно захранване:

  • с.Богатово, СО "Севлиевски лозя", с. Търхово, с. Ловнидол, с. Идилево и с. Добромирка от община Севлиево
  • горната част на с. Янтра от община Дряново

След приключване работата на строителите е необходимо технологично време за напълване на системата и възстановяване на водоснабдяването на посочените населени места.

Без вода в четвъртък - 14.10.2021 г. - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. "Дипа" на с. Батошево и с. Градница.

Без вода в четвъртък - 14.10.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Рачев кладенец", "Борущица", "Бръшлян", "Тополите", "Узана" , "Свищовска" и село Драгиевци.

Кв. Гачевци ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.

Село Горна Росица без вода до 19 ч.

Екип на ВиК работи на авария в село Горна Росица. Водоподаването ще бъде възстановено до 19 ч.

Авария в мах. Шаварна, с.Кръвеник

Екип на ВиК работи за отстраняване на авария в мах. Шаварна на с. Кръвеник. водоподаването ще бъде възстановено до 15:00 ч.

Обява за работно място в гр. Севлиево

„ВиК” ООД – гр. Габрово търси да назначи МОНТЬОР за Водомерен сервиз в район Севлиево. Кандидатите трябва да са завършили средно техническо образование. Документи – автобиография и диплома за завършено средно образование - се приемат от 06.10. до 22.10.2021 г. в административната сграда на район Севлиево на ул. „Никола Петков” № 6 – втори етаж. Справки на тел. 0675 / 335 54.