НОВИНИ

Без вода във вторник - 25.08.2020- обновена в 10:20 ч.- район Габрово

За отстраняване на авария, причинена при изкопни работи на друга фирма, се налага временно спиране на водоподаването на улиците "Седянкова ливада", "Равнера" и "Пролет". Водоподаването ще бъде възстановено до 17:00 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Шенини, кв.Варовник, с.Камещица и с.Стоевци.

Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Севлиево, е издадена заповед №691/24.08.2020 г. на кмета на Община Севлиево, с която се въвежда режимно водоподаване по следните схеми:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Г. Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, П.Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево,

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка,

вода се подава 2 пъти в седмицата – събота и неделя 

2.1. с. Буря – вода се подава през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа.

2.2. с. Дамяново – вода се подава всеки ден от 17:00 до 22:00 часа

2.3. с. Градница – вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа

2.4. с. Младен - Селото е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема:

I –ви ден - водоподаване няма в района на ул.”Първа”;

I I–ри ден  - водоподаване няма в района на ул.”Втора” и „Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;

I I I-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

3. За гр. Севлиево: вечер от 23:00 часа до 6:00 часа сутринта, налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”.

Заповедта можете да прочетете тук:

  

Авария на главен етернитов водопровод "Видима" остави без вода габровски и севлиевски села - 24.08.2020

Авария на главен етернитов водопровод "Видима" остави без вода габровските села Камещица, Музга, Яворец, Драгановци, Драгиевци, Драгановски лозя. С нарушено водоподаване са и севлиевските села, които получават вода по етернита. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонтните работи и необходимото технологично време за напълване на тръбите.

Без вода в понеделник - 24.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Киевци и Стоевци.

В неделя продължаваме да работим за възстановяване водоподаването на с.Петко Славейков

В неделя екип на ВиК ще продължи да работи за възстановяване водоподаването на севлиевското село Петко Славейков. Работи се на изключително тежък горски терен, което затруднява локализирането на аварията и ремонтните дейности. 

Без вода в петък - 21.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Шенини и селата Поповци и Армените.

В петък ще бъде възстановено водоподаването на севлиевското с.Петко Славейков

Поради възникнала тежка авария, водоподаването на севлиевското село Петко Славейков ще бъде възстановено в петък, 21.08.

Промяна на режима на водоподаване на габровски села

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села, със заповед на кмета на Община Габрово №1764/19.08.2020 г. се утвърждава режимно водоснабдяване за следните села по нов график, както следва:

  • Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - вода се подава  в 18:00 ч. на четно число от месеца до изчерпване на резервоарите;
  • Златевци и Милковци - вода се подава на четно число от месеца от 19:30 до 08:00 ч. 
  • Лоза и Петровци - вода се подава от 18:00 до 20:30 ч. и от 06:30 до 08:30 ч.
  • Армени - вода се подава от 18:30 ч. до 08:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук:

Без вода в четвъртък - 20.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат село Златевци, част от бул."Столетов" - от фирма "Инструмент" до фирма "Рачо Ковача", заедно с прилежащите улици и кв.Илевци.

Екип ще работи за отстраняване на аварията, която остави без вода студентското общежитие.

В четвъртък ще бъде възстановено водоподаването в студентското общежитие - бивша Партийна школа

Поради тежка авария, възстановяването на водоподаването на студентското общежитие в бившата Партийна школа, ще стане утре, четвъртък.