Свободни работни места

„ВиК” ООД – гр. Габрово търси да назначи :

  • Оператор в ПСОВ при сменен режим на работа. Кандидатите трябва да са завършили средно техническо или висше образование със специалност „електротехника”;
  • Автомонтьор. Кандидатите да имат средно техническо образование ДВГ и свидетелство за управление на МПС.

Документи - автобиография и диплома за завършено средно образование - се приемат от 30.08 до 29.09.2023 г. в отдел „Човешки ресурси”. Тел. за справки 066 816 105.