НОВИНИ

Без вода в четвъртък - 23.07.2020 - обновена ва 10:00 ч. - район Габрово

За отстраняване на авария се наложи спиране водоподаването до 17:00 ч. на част от село Кметовци.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Вихър", ул."Бачо Киро" и село Лесичарка.

Без вода в четвъртък - 23.07.2020 - гр.Севлиево

За отстраняване на авария на главен водопровод се налага спиране водоподаването на гр.Севлиево от 9:00 до 17:00 ч.

Нарушено водоподаване на севлиевски села заради авария на етернитов водопровод "Видима" - 22.07.2020

Авария на главен етернитов водопровод "Видима" остави без вода селата Стар Кръвеник, Кръвеник, Табашкото и квартали на гр.Априлци. С нарушено водоподаване тази вечер ще са и селата Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка, Буря и Янтра. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонтните работи и необходимото технологично време за напълване на тръбите.

Без вода в сряда - 22.07.2020 - район Севлиево

За отстраняване на авария, от 13:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на Южен комплекс - гр.Севлиево.

Без вода в сряда - 22.07.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Чумерна", ул."Елха"и селата Армени и Велковци.

Нарушено водоподаване на част от селата по етернитовия водопровод - 21.07.2020

За отстраняване на авария, част от селата на териториите на общините Севлиево и Габрово, които се захранват от етернитовия водопровод от ПСПВ „Стоките”, ще са с нарушено водоподаване днес.

Без вода във вторник - 21.07.2020 - район Дряново

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 12:00 ч. ще остане ул."Освобождение".

За извършване на авариен ремонт от 9:00 до 14:00 ч. ще останат ул."Досю Стойнов", ул."Рукчуклийчето", големите номера на ул."Шипка", част от ул."Стефан Стамболов" и пешеходната зона.

Без вода във вторник - 21.07.2020 - обновена - район Габрово

Във връзка с изпълнение на дейности от основния ремонт, се налага спиране водоподоването до 14:00 ч. на улиците "Васил Неделчев", "Д-р Заменхоф" и "Станционна".

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Чумерна", кв.Етъра и селата Раховци и Балиновци.

Ул."Васил Неделчев" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.

Заповед на кмета на Община Севлиево за въвеждане на режим на водоподаване на селата Дамяново и Градница

Поради намаляване дебита на каптажите и завишеното водопотребление, със заповед на кмета на Община Севлиево се въвежда режимно водоподаване по следния график:

- за село Дамяново - селото е разделено на висока и ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара

- за село Градница - вода се подава от 17:00 ч. до 08:00 сутринта.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на РУ "Полиция" гр.Севлиево, управителя на "ВиК" ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Заповедта на кмета на Община Габрово за режим на водоподаване на девет габровски села

Поради намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села в общината, със заповед на кмета на Община Габрово, е утвърдено режимно водоснабдяване, както следва:

- за селата Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - водоподаване към потребителите в 18:00 часа, на четно число от месеца до изчерпване на резервоара;

-  за селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени – вода се подава от 17:00 часа до 09:00 часа сутринта.

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Установеният режим ще се осъществява от служители на ВиК ООД – Габрово, под оперативното ръководство на районния техник.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметове, кметски наместници, общински инспекторат и „ВиК“ ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.