НОВИНИ

Съобщение във връзка с ремонта на Източния водопровод - 12.11.2021 г.

Във връзка с полагането на новите тръби на Етап 1, участък 3 от ремонта на Източния водопровод, по искане на фирмата-изпълнител Еко Традекс Груп АД ще бъде спряно водоподаването за периода от 6:00 ч. на 15.11.2021 г. до 17:00 ч. на 24.11.2021 г. на населените места, които получават вода от ПСПВ "Стоките" и не разполагат с алтернативно захранване:

  • с. Богатово, СО "Севлиевски лозя", с. Търхово, с. Ловнидол, с. Идилево,  с. Добромирка
  • с. Янтра

След приключване работата на строителите е необходимо технологично време за напълване на системата и възстановяване на водоснабдяването на посочените населени места.

Това е финалът на участък 3, като не се предвижда следващо прекъсване на водоподаването във връзка с тази реконструкция на водопровода.

 

Без вода в петък - 12.11.2021 г. - район Севлиево - обновена

Поради присъединяване на нови абонати, без вода от 8:30 до 16:30 ч. ще остане ж.к. "Митко Палаузов" в гр. Севлиево.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Стоките.

Без вода в петък - 12.11.2021 г. - район Габрово

За изграждане на връзки с новия водопровод, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул."Карамфил".

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Негенци, кв. Шенини", село Жълтеш и село Драгановци.

Без вода кв. Светушка в Трявна - 11.11.2021 г.

За отстраняване на авария на ул. "Христо Ботев", без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане кв. Светушка в гр. Трявна.

Без вода в четвъртък - 11.11.2021 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Ангелово и Борики.

Съобщение за изменение на цените на ВиК услугите в новия бизнес план

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „В и К” ООД – гр. Габрово уведомява своите потребители, че във връзка с изработването на Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за периода 2022 – 2026 г. ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВиК УСЛУГИ (без ДДС) за регулаторния период, както следва:

Услуга

Мярка

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

Доставяне  на вода на потребителите

лв./куб.м

1,838

1,961

2,074

2,250

2,451

Отвеждане на отпадъчни води

лв./куб.м

0,196

0,217

0,241

0,263

0,287

Пречистване на отпадъчни води

 

         

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0,592

0,645

0,703

0,750

0,806

Промишлени и други стопански потребители

 

         

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0,693

0,755

0,823

0,878

0,944

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1,005

1,095

1,194

1,274

1,369

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1,365

1,488

1,621

1,730

1,859

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0,361

0,369

0,396

0,421

0,447

Без вода в четвъртък - 11.11.2021 г. - район Севлиево

Поради присъединяване на нови абонати, без вода от 8:30 до 16:30 ч. ще остане ж.к. "Митко Палаузов" в гр. Севлиево.

Село Енев рът без вода днес - 10.11.2021 г.

Във връзка с реконструкция на водопровода, село Енев рът ще остане без вода от 9:00 до 17:00 ч.

Село Млечево без вода днес - 10.11.2021 г.

Поради авария село Млечево ще остане без вода днес.

Без вода в сряда - 10.11.2021 г. - район Габрово - обновена

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването на долната част на село Драгановци до 17:00 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Свищовска", кв. Шенини и селата Ангелово, Раховци, Балиновци и част от Донино.

Кв. Гачевци ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.