НОВИНИ

ВиК започна реконструкция на водопровода на част от бул. "Дерожински" в Габрово

Днес, 20.03.2023 г., "ВиК" ООД Габрово започва реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на част от бул. "Дерожински" в Габрово. Като част от инвестиционната програма на дружеството предстои да бъдат подменени 400 м довеждащ и 400 м разпределителен водопровод. По време на ремонтните работи са възможни нарушения на водоподаването, за което молим за разбиране. Подмяната на мрежата ще намали авариите в района и подобри водоснабдяването.

1 076 967 в публични активи инвестира ВиК ООД Габрово през 2022 година

Реконструирани са общо 14 252 м водопроводна и 533 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 427 547лв.

Подменени са 5 250 м водопроводни и 120 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр. Габрово: „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Съгласие”, „Рибарска”, „Мак” и „Зюмбюл”. Реконструирани са водопроводите на части от ул. „Иван Андрейчин”, ул. „Тракия”, ул. „Никола Балканеца“, ул. „Мир“ и ул. „Селимица”. Извършена е подмяна на довеждащ водопровод до напорен резервоар „Любово“. Реконструкции на водопроводи са извършени в следните села: Гъбене, Армените, Лесичарка, Поповци, Чавеи, Узуните, Велковци, Стоманеците и Киевци. Разширена е водопроводната мрежа в с. Думниците и с. Междени. Подменени са части от канализационните мрежи на улиците „Алеко Константинов”, „Панорамна“ и „Никола Балканеца”.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност –327 877 лв.

Подменени са  3 652 м водопроводни и 112 м канализационни тръби. Реконструирана е водопроводна мрежа  по ул. „Иван Преснаков”, ул.„Никола Дабев“, ул.„Света Троица“, ул. „Сава Тошев“ и ул. „Гочо Москов“ в гр. Севлиево. Извършени са реконструкции на довеждащи водопроводи за с. Кормянско, с. Столът и от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ „Стоките“, както и разширение на вътрешна водопроводна мрежа на село Кормянско и м. Севлиевски лозя – гр. Севлиево. Подменени са водопроводи в селата Кръвеник, Селище, Тумбалово, Стоките, Боазът и Валевци. Реконструирани са частично канализационни мрежи по ул.”Мара Гидик” и ж.к. „Митко Палаузов” в гр. Севлиево.

За Община Дряново инвестициите са на стойност – 157 995 лв.

Подменени са  2 466 м водопроводнии 257 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Ангел Кънчев”, „Васил Левски”, „Пейчо Койчев”, „Поп Харитон“ и кв. „Никоевци”. Подменена е част от водопроводната мрежа на ул. „Александър Стамболийски”  и ул. „Хан Аспарух” на село Царева ливада. Разширена е водопроводната мрежа в м. Райчин дол и м. Манга. Подменена е канализационна мрежа по ул. „Арх. Пейчо Койчев“ и частично по ул.„Никола Мушанов“ и ул.„Стефан Лафчиев“ в гр. Дряново.

За Община Трявна инвестициите са на стойност –163 548 лв.

Подменени са  2 884 м водопроводни и 44 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стара планина”, „Златьо Ошански”, „Димитър Горов” и по ул.”Георги Лазаров” в гр. Плачковци. Частична реконструкция на водопровода е извършена в селата Кисийците, Черновръх и Руевци. Подменени са довеждащи водопроводи за селата Кисийците, Велчовци, Райнушковци и м.Уруците - Белица. Подменена е част от канализационната мрежа на ул. „Украйна” и ул. „Агликина поляна“ в гр. Трявна.

Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от направените инвестиции на ВиК за 2022 г.

За 2023 г. „ВиК” ООД - Габрово предвижда инвестиции в публични активи в размер на 1 170 000 лв.

Нови цени на водата от 01.01. 2023 г.

С Решение №Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,996

2,395

Отвеждане на отпадъчни води

0,198

0,238

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,720

0,864

Комплексна цена:

2,914

3,497

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,843

1,012

степен на замърсяване 2

1,223

1,468

степен на замърсяване 3

1,661

1,993

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,357

0,428

Съобщение за работата на ВиК през празничните дни

Уважаеми клиенти,

През празничните дни ВиК ООД Габрово ще има дежурен екип, който ще отстранява аварии. Вашите сигнали ще се приемат на телефон 066 816 130.

ВиК ООД ГАБРОВО ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

Съобщение за работата на касите на ВиК

Поради профилактика на сървъра, днес, 23.12.2022 г., касите на ВиК на бул."Трети март" №6 и на ул. "Райчо Каролев" №1 в Габрово, на ул. „Никола Петков” № 6 в Севлиево, на ул. "Украйна" №49 в Трявна и на ул. "Столетов" №13 в Дряново ще работят до 14 часа. След този час няма да могат да се извършват плащания на консумирана вода и на касите на Български пощи.

Плащания на задължения към ВиК ще могат да се извършват на касите на Изипей и по банков път.

Търсим водопроводчик

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово водопроводчик със средно техническо образование.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.

Почистване на водоема на селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци на 10.10.2022

На 10.10.2022 год. от 8,00 до 17,00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на водоема, захранващ селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци.

На 10.10.2022 посочените села ще са без водоснабдяване, а на 11.10.2022 – с нарушено водоподаване. Препоръчваме водата да не се ползва за пиене в следващите 24 часа.

Търсим СПЕЦИАЛИСТ ВИК

„ВиК” ООД - Габрово търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ВИК.

Описание на длъжността:

 • Организира и ръководи дейността по водоснабдяването и канализацията и аварийно-възстановителната дейност на територията на община Габрово;
 • Проучва документацията на строителните обекти и осигурява безопасна работа при СМР
 • Участва в организацията, планирането и контрола на производствено-техническата и инвестиционна дейност на дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше строително образование – с предимство ВиК, ХТС, ХМС;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативност, организираност, точност, експедитивност, умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка – категория В

Ние предлагаме :

 • Постоянен трудов договор с пълни осигуровки;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Ваучери за храна и други социални придобивки;
 • Работно облекло

Документи - автобиография и диплома за завършено образование - се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Габрово, бул. "Трети март" № 6. Справки на тел. 066 816 105.

Търсим химик-лаборант за ЛИК

ВиК ООД – Габрово търси да назначи ХИМИК/ЛАБОРАНТ в Лабораторния изпитвателен комплекс. Изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен – висше или средно техническо образование в област Химия;
 • Минимален стаж по специалността една година;
 • Умения за работа с компютърни програми

Документи – автобиография и диплома за завършено образование – се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството от 19.09. до 30.09.2022 г. Справки на тел. 066/816 132.

Обява за две работни места - 15.08.2022 г.

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово:

 • водопроводчик със средно техническо образование;
 • каналджия със средно образование - работник втора категория труд.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават от 18.08. до 02.09.2022 г. в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.