НОВИНИ

Нови цени на водата от 01.01. 2023 г.

С Решение №Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,996

2,395

Отвеждане на отпадъчни води

0,198

0,238

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,720

0,864

Комплексна цена:

2,914

3,497

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,843

1,012

степен на замърсяване 2

1,223

1,468

степен на замърсяване 3

1,661

1,993

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,357

0,428

Съобщение за работата на ВиК през празничните дни

Уважаеми клиенти,

През празничните дни ВиК ООД Габрово ще има дежурен екип, който ще отстранява аварии. Вашите сигнали ще се приемат на телефон 066 816 130.

ВиК ООД ГАБРОВО ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

Съобщение за работата на касите на ВиК

Поради профилактика на сървъра, днес, 23.12.2022 г., касите на ВиК на бул."Трети март" №6 и на ул. "Райчо Каролев" №1 в Габрово, на ул. „Никола Петков” № 6 в Севлиево, на ул. "Украйна" №49 в Трявна и на ул. "Столетов" №13 в Дряново ще работят до 14 часа. След този час няма да могат да се извършват плащания на консумирана вода и на касите на Български пощи.

Плащания на задължения към ВиК ще могат да се извършват на касите на Изипей и по банков път.

Търсим водопроводчик

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово водопроводчик със средно техническо образование.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.

Почистване на водоема на селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци на 10.10.2022

На 10.10.2022 год. от 8,00 до 17,00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на водоема, захранващ селата Генчовци, Фърговци и Богданчовци.

На 10.10.2022 посочените села ще са без водоснабдяване, а на 11.10.2022 – с нарушено водоподаване. Препоръчваме водата да не се ползва за пиене в следващите 24 часа.

Търсим СПЕЦИАЛИСТ ВИК

„ВиК” ООД - Габрово търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ВИК.

Описание на длъжността:

 • Организира и ръководи дейността по водоснабдяването и канализацията и аварийно-възстановителната дейност на територията на община Габрово;
 • Проучва документацията на строителните обекти и осигурява безопасна работа при СМР
 • Участва в организацията, планирането и контрола на производствено-техническата и инвестиционна дейност на дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше строително образование – с предимство ВиК, ХТС, ХМС;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативност, организираност, точност, експедитивност, умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка – категория В

Ние предлагаме :

 • Постоянен трудов договор с пълни осигуровки;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Ваучери за храна и други социални придобивки;
 • Работно облекло

Документи - автобиография и диплома за завършено образование - се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Габрово, бул. "Трети март" № 6. Справки на тел. 066 816 105.

Търсим химик-лаборант за ЛИК

ВиК ООД – Габрово търси да назначи ХИМИК/ЛАБОРАНТ в Лабораторния изпитвателен комплекс. Изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен – висше или средно техническо образование в област Химия;
 • Минимален стаж по специалността една година;
 • Умения за работа с компютърни програми

Документи – автобиография и диплома за завършено образование – се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството от 19.09. до 30.09.2022 г. Справки на тел. 066/816 132.

Обява за две работни места - 15.08.2022 г.

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово:

 • водопроводчик със средно техническо образование;
 • каналджия със средно образование - работник втора категория труд.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават от 18.08. до 02.09.2022 г. в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.

Нарушено водоподаване на населените места, водоснабдени от ПСПВ Стоките

Във връзка с извършване на основен ремонт на магистрален водопровод "Видима" и писмо-заявка №812/26.07.2022г от Национална електрическа компания ЕАД  за  извършваща годишна профилактика на ВЕЦ „Видима”, ще бъде преустановено водоподаването от  р.Видима, при което

 • За периода от 08.08. до 10.08.2022 г с.Кръвеник и махалите около него ще бъдат без вода.
 • За периода от 05.08. до 10.08.2022г населените места, водоснабдени от етернитов водопровод с направление ПСПВ Стоките - Кална Кория и стоманен водопровод ПСПВ Стоките - гр.Севлиево ще бъдат с нарушено водоподаване.

Ул. "Мир" в Габрово ще е затворена за МПС на 26.07.2022

Във връзка с присъединяване на нов абонат, улица „Мир“ ще бъде затворена за движение в интервала от 8:00 – 17:00 ч на 26.07.2022 г. Предвижда се обходен маршрут по улиците „Осми март“ и ул „Смели хора”.

Затварянето на улицата ще бъде сигнализирано със съответните знаци.