НОВИНИ

Без вода в понеделник - 20.07.202 - обновена

До 17:00 ч. без вода ще остане ул."Васил Неделчев", във връзка с основния ремонт на водопровода.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане ул."Чумерна".

Екипи на ВиК ще работят за локализиране и отстраняване на авариите, които оставиха без вода селата Врабците, Балиновци, Раховци и Армените.

Без вода в събота - 18.07. - район Севлиево

Авария на водопровода остави без вода село Кромянско.За отстраняването й ще се работи в неделя сутринта 19.07. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

Без вода в петък - 17.07.2020 - район Севлиево

За отстраняване на авария на ул."Минчо Михайлов", от 9:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на следните улици в гр.Севлиево: "Втори юли", "Иван Вазов", "Стефан Пешев", "Илю Влаев", "Никола Дабев", "Гочо Куев" и "Св.Тройца".

Без вода в петък - 17.07.2020 - район Габрово - обновена 2 в 13:30 ч.

За отстраняване на авария се наложи спиране водоподаването до 17:00 ч. на улиците "Камъка", "Орлово гнездо", "Кръгозор" и "Народна воля".

За отстраняване на авария на ул."Чумерна" , се налага спиране водоподаването на бл."Бедек" и на обществената пералня.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат студентските общежития в кв.Сирмани и бивша партийна школа.

Без вода в четвъртък - 16.07.202 - обновена 2 в 9:50 ч. - район Габрово

Във връзка с основен ремонт се наложи спиране водоподаването на кв."Трендафил 1" и малките номера на ул."Свищовска" до 17:00 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Чумерна", ул."Николаевска" и селата Донино, Иванковци, Копчелии.

Без вода в четвъртък - 16.07. - район Севлиево

Във връзка с реконструкция на водопровод, без вода от 9:00 до 12:00 ч. ще останат част от ул."Александър Стамболийски", ул."Александър Верешчагин" и ул."Неофит Рилски".

Режим на водоподаване в селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени - 15.07.2020

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се въвежда временен режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени, както следва:

Вода ще има от 17:00 ч. до 09:00 ч. сутринта

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Без вода в сряда - 15.07.2020 - район Севлиево

И днес екип на ВиК работи за възстановяване водоподаването на севлиевското село Богатово. Запушване в скалите над водоема на селото затруднява ремонтните работи. 

Водата в село Шумата ще е с намалено налягане между 17:00 и 21:00 ч. поради изключително завишеното потребление по това време.

Без вода в сряда - 15.07.2020 - район Габрово - обновена в 9:00 ч.

Във връзка с изпълнение на дейности по основния ремонт се спира водоподаването до 17:00 ч. на част от ул."Венец" - №№ 10, 12, 14, 16, 18.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Индустриална", ул."Чумерна" и селата Яворец и Донино.

Авария остави без вода няколко улици в гр.Севлиево - 14.07.2020

За отстраняване на авария се наложи спиране водоподаването до 17:00 ч. на улиците "Марагидик", "Видима", "Христо Ботев", "Марин Попов", "Опълченска", "Иван Филарет Антонов", "Осеникова поляна", "Асенова", "Росица" и "Балванска битка".