РЕЖИМИ

Режим на водоподаване на село Музга, община Габрово

Поради намаляване дебита на водоизточниците, захранващи ПСПВ "Стоките", и на основание заповед на кмета на община Габрово, считано от 11.11.2022 г. се въвежда режимно водоподаване на село Музга по график, както следва:

  • Вода се подава в дните сряда и неделя до изчерпване на количествата в резервоара.

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди.

Режим на водоподаване на село Малък Вършец, община Севлиево

Поради намаляване дебита на водоизточниците, считано от 01.11.2022 г., се въвежда режимно водоподаване на село Малък Вършец, както следва:

Вода няма да има в дните вторник и петък

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците и на основание заповед на кмета на Община Севлиево, считано от 26.10.2022 г. се въвежда режимно водоподаване, както следва:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и  СО Севлиевски лозя

вода се подава 2 пъти в седмицата – сряда и неделя

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Режим на водоподаване на село Кисийците, община Трявна

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, на основание заповед на кмета на община Трявна се въвежда режим на водоподаване в село Кисийците, считано от 17 октомври 2022 год.

Вода се подава в дните сряда, петък и неделя от 18:00 ч. до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други различни от питейно-битови нужди на територията на Община Трявна.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

 

Промяна на режима на водоподаване на селата Мрахори и Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците, се налага промяна на режима на водоподаване на селата Мрахори и Прахали, община Габрово, както следва:

  • Вода се подава от 16:00 до 20:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на село Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, се налага промяна на режима на водоподаване на село Прахали, община Габрово, както следва:

  • Водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 14:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на село Велковци и село Кметчета

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Велковци и Кметчета по следния график,  считано от 17.08.2022 г.:

  • Село Велковци - вода се подава на нечетни дати към горната част на селото /махала Бодурите/
  • Вода се подава на четни дани към долната част на село Велковци /махала Вражили и махала Огнени/ и село Кметчета.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на кв. Марча и село Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед на Кмета на Община Дряново, се въвежда режим на водоснабдяване за следните населени места:

  • с. Крънча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.
  • кв. Марча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът може да бъде променен.

Режимно водоподаване на село Мрахори

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на село Мрахори,  считано от 03.08.2022 г.:

  • Вода се подава на нечетна дата в 18:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

 

Режимно водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци,  считано от 03.08.2022 г.:

  • В горната част на село Здравковец и в село Влайчовци водата се пуска в понеделник в 11:00 ч. и се спира в сряда в 11:00 ч.
  • В централната и долната част на село Здравковец водата се пуска в сряда в 11:00 ч. и се спира в понеделник в 11:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.