Започва основен ремонт на ул. "Михаил Иванов" в Дряново

От 25.04.2024 до 17.05.2024 г. ще се извърши реконструкция на водопровода на ул. "Михаил Иванов" в гр. Дряново. Като част от инвестиционната програма на ВиК ООД Габрово ще бъдат подменени 240 м водопровод 120 м сградни водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването на улиците "Михаил Иванов" и "Димитър Благоев".