Промяна на режима на водоподаване на селата от км.наместничество Мичковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 1685/10.08.2020 г. на Кмета на Община Габрово от 26.08.2020 г. се променя режима на водоснабдяване на селата от кметско наместничество Мичковци, както следва:

  • с. Междени и с. Узуните – 48 часа водата е спряна, пусната е 24 часа - до изчерпване на резервоарите;
  • с. Мичковци и с. Старилковци - 24 часа спряна, 24 часа пусната.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.