Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Севлиево, е издадена заповед №691/24.08.2020 г. на кмета на Община Севлиево, с която се въвежда режимно водоподаване по следните схеми:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Г. Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, П.Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево,

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка,

вода се подава 2 пъти в седмицата – събота и неделя 

2.1. с. Буря – вода се подава през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа.

2.2. с. Дамяново – вода се подава всеки ден от 17:00 до 22:00 часа

2.3. с. Градница – вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа

2.4. с. Младен - Селото е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема:

I –ви ден - водоподаване няма в района на ул.”Първа”;

I I–ри ден  - водоподаване няма в района на ул.”Втора” и „Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;

I I I-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

3. За гр. Севлиево: вечер от 23:00 часа до 6:00 часа сутринта, налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”.

Заповедта можете да прочетете тук: