Промяна на режима на водоподаване на кв.Марча и с.Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 451/13.08.2020 г. на Кмета на Община Дряново, се променя режимът на водоснабдяване за следните населени места:

  • с. Крънча – вода се подава в събота от 09:00 часа до изчерпване на резервоара.
  • кв. Марча – вода се подава в петък от 15:00 часа и в събота от 09:00 ч, до изчерпване на резервоара.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.