Режим на водоподаване в селата Междени и Узуните

Поради намаляване дебита на водоизточниците, със заповед №1685/10.08.2020 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, както следва:

  • Междени – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото;
  • Узуните – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметския наместник и общински инспекторат.

Заповедта можете да прочетете тук