Рекордните 1 469 715 лева инвестиции в публични активи изпълни ВиК ООД Габрово през 2023 година

Реконструирани и новоизградени са общо  21 034 м водопроводна и  536 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 521 406 лева.

Реконструирани и новоизградени са  7 283 м водопроводни мрежи и отклонения и 304 м канализационни мрежи. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици в гр. Габрово: „Зелен бряг”, „Никола Балканеца”, междублоковото пространство на „Чардафон” и ул. „Македония”, ул. „Бузлуджа”, „Ген. Дерожински” /преди ЕМО „Етъра”/, ул. „Лазар Донков”, „Райчо Каролев”, „Никола Войновски”, „Боженци” и в кварталите Пройновци и Негенци. Разширена е вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Стефана Богдан Генчева” и ул. „Беленска”. Реконструкции на вътрешна водопроводна мрежа са направени в следните села: Костенковци, Златевци, Армени, Гъбене, Кози рог, Гледаци, Влайчовци, Междени, Зелено дърво, Поповци, Гергини. Изградена е нова канализационна мрежа на ул. „Беленска” и ул. „Байкал”, реконструирана е канализационната мрежа на ул. „Баба Зара”.

За Община Севлиево инвестициите в публична общинска собственост са на стойност 189 163 лв. и в публична държавна собственост за 2188 м от Източен водопровод – 351 250 лв.

Реконструирани и новоизградени са 2767 м водопроводни и 113 м канализационни тръби. Реконструирана е вътрешна водопроводна мрежа в ж.к. „Митко Палаузов” в гр. Севлиево, в м. Севлиевски лозя и м. Крушевски баир. Извършени са реконструкции на вътрешна мрежа и на довеждащи водопроводи в селата Кормянско, Градница, Батошево, Млечево, Дамяново, Добромирка и Богатово. Подменена е канализацията в ж.к.  „Митко Палаузов” и на ул. „Асенова”.

За Община Дряново инвестициите са на стойност 207 298 лв.

Реконструирани и новоизградени са  6 846 м водопроводни и 53 м канализационни мрежи. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Бачо Киро”, „Матей Преображенски”, ул. „Освобождение” и в м. Ракетата. Подменена е вътрешната водопроводна мрежа в селата Янтра, Керека” и Гостилица. Подменена е канализационната мрежа по „Бачо Киро” и ул. „Станционна” в гр. Дряново.

За Община Трявна инвестициите са на стойност 166 118 лв.

Реконструирани и новоизградени са 1950 м водопроводни мрежи и 66 м новоизградена канализационна мрежа. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стоянков дол”, „Асеневци”, „Патриарх Евтимий”, „Тепавици”. В гр. Плачковци – на ул. „Ради Ноев” и в кв. Бъчвари. Реконструирани са довеждащи водопроводи на селата Кисийци, Дончовци и Маневци.

Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от направените инвестиции на ВиК за 2023 г.

За 2024 г. „ВиК” ООД - Габрово предвижда инвестиции в публични активи в размер на 1 250 000 лв.