1 076 967 в публични активи инвестира ВиК ООД Габрово през 2022 година

Реконструирани са общо 14 252 м водопроводна и 533 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 427 547лв.

Подменени са 5 250 м водопроводни и 120 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр. Габрово: „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Съгласие”, „Рибарска”, „Мак” и „Зюмбюл”. Реконструирани са водопроводите на части от ул. „Иван Андрейчин”, ул. „Тракия”, ул. „Никола Балканеца“, ул. „Мир“ и ул. „Селимица”. Извършена е подмяна на довеждащ водопровод до напорен резервоар „Любово“. Реконструкции на водопроводи са извършени в следните села: Гъбене, Армените, Лесичарка, Поповци, Чавеи, Узуните, Велковци, Стоманеците и Киевци. Разширена е водопроводната мрежа в с. Думниците и с. Междени. Подменени са части от канализационните мрежи на улиците „Алеко Константинов”, „Панорамна“ и „Никола Балканеца”.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност –327 877 лв.

Подменени са  3 652 м водопроводни и 112 м канализационни тръби. Реконструирана е водопроводна мрежа  по ул. „Иван Преснаков”, ул.„Никола Дабев“, ул.„Света Троица“, ул. „Сава Тошев“ и ул. „Гочо Москов“ в гр. Севлиево. Извършени са реконструкции на довеждащи водопроводи за с. Кормянско, с. Столът и от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ „Стоките“, както и разширение на вътрешна водопроводна мрежа на село Кормянско и м. Севлиевски лозя – гр. Севлиево. Подменени са водопроводи в селата Кръвеник, Селище, Тумбалово, Стоките, Боазът и Валевци. Реконструирани са частично канализационни мрежи по ул.”Мара Гидик” и ж.к. „Митко Палаузов” в гр. Севлиево.

За Община Дряново инвестициите са на стойност – 157 995 лв.

Подменени са  2 466 м водопроводнии 257 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Ангел Кънчев”, „Васил Левски”, „Пейчо Койчев”, „Поп Харитон“ и кв. „Никоевци”. Подменена е част от водопроводната мрежа на ул. „Александър Стамболийски”  и ул. „Хан Аспарух” на село Царева ливада. Разширена е водопроводната мрежа в м. Райчин дол и м. Манга. Подменена е канализационна мрежа по ул. „Арх. Пейчо Койчев“ и частично по ул.„Никола Мушанов“ и ул.„Стефан Лафчиев“ в гр. Дряново.

За Община Трявна инвестициите са на стойност –163 548 лв.

Подменени са  2 884 м водопроводни и 44 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стара планина”, „Златьо Ошански”, „Димитър Горов” и по ул.”Георги Лазаров” в гр. Плачковци. Частична реконструкция на водопровода е извършена в селата Кисийците, Черновръх и Руевци. Подменени са довеждащи водопроводи за селата Кисийците, Велчовци, Райнушковци и м.Уруците - Белица. Подменена е част от канализационната мрежа на ул. „Украйна” и ул. „Агликина поляна“ в гр. Трявна.

Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от направените инвестиции на ВиК за 2022 г.

За 2023 г. „ВиК” ООД - Габрово предвижда инвестиции в публични активи в размер на 1 170 000 лв.