Във връзка с основен ремонт на водопровод, село Янтра ще е с нарушено водоподаване до 28.04.2023

Във връзка с основен ремонт на водопровод, село Янтра ще е с нарушено водоподаване до 28.04.2023 г. в рамките на работния ден. Като част от инвестиционната програма на "ВиК" ООД Габрово, ще бъдат подменени 400 м улични водопроводи и 150 м сградни водопроводни отклонения. Подмяната на мрежата ще намали авариите и подобри водоснабдяването на селото.