Търсим химик-лаборант за ЛИК

ВиК ООД – Габрово търси да назначи ХИМИК/ЛАБОРАНТ в Лабораторния изпитвателен комплекс. Изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен – висше или средно техническо образование в област Химия;
  • Минимален стаж по специалността една година;
  • Умения за работа с компютърни програми

Документи – автобиография и диплома за завършено образование – се приемат в отдел „Човешки ресурси” на дружеството от 19.09. до 30.09.2022 г. Справки на тел. 066/816 132.