Без вода в сряда - 15.05.2024 - район Габрово

За отстраняване на авария на главен водопроводен клон, от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на фирмите в двора на бившата "Картал", на ул. "Никола Войновски", заедно с прилежащите й улици, ул. "Братя Гъбенски"  и на кв. Гачевци.