Без вода във вторник - 14.05.2024 - район Севлиево

За присъединяване на нови абонати от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на част от м. Крушевски баир - районът западно от Лозарска среща.