АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода във вторник - 26.07.2022 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария Западен комплекс на гр. Севлиево ще остане без водоподаване от 13:00 до 17:00 ч.

Без вода във вторник - 26.07.2022 - район Габрово - обновена в 9:10

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Мир", "Чучулига", "Чавдар", "Ген. Дерожински", "Зюмбюл" и село Костенковци.

Без вода в понеделник - 25.07.2022 - район Севлиево

Поради авария на довеждащ водопровод Видима без вода днес ще останат селата Ловни дол, Търхово, Идилево, Добромирка

Смущения във водоподаването ще има при селата Кормянско, Ряховците, П. Славейков.

Без вода в понеделник - 25.07.2022 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Ябълка и селата Дебел дял, Радешковци и Музга.

Без вода в петък - 22.07.2022 г. - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Тотю Иванов", ул. "Иван Люцканов", село Врабци и село Ангелово.

Без вода в петък - 22.07.2022 - район Севлиево

Поради присъединяване на нови абонати към водопроводната мрежа, на 22.07.2022 г. от 07:00 до 15:00 часа без вода ще остане Източната зона на гр. Севлиево.

Поради подмяна на водопровод по ул. "Св. Троица", на 22.07.2022 г. без вода ще остане зоната между улиците " Втори юли", "Йото Иванов", "Стефан Пешев", "Васил Левски" и "Никола Дабев"..

Без вода в четвъртък - 21.07.2022 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Гимназиална", ул. "Тотю Иванов" и село Влайчовци.

Без вода в сряда- 20.07.2022 г. - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат днес :

в гр. Габрово: улиците "Орловска", "Осми март", "Синкевица"

селата: Борското, Трапезковци, Кметовци 

Без вода във вторник - 19.07.2022 г. - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат:

кв. Андреево

село Велковци

част от село Борики

Нарушено водоподаване на селата, захранвани по етернита

Поради авария на довеждащ водопровод "Видима", селата, които се захранват с вода от ПСПВ Стоките по етернитовия водопровод ще са с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.