АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода в четвъртък - 23.05.2024 - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Никола Петков" и ул. "Мармарча" в гр. Севлиево.

Без вода в сряда - 22.05.2024 - район Габрово

Във връзка с основните ремонти с нарушено водоподаване от 9:00 до17:00 ч. ще бъдат ул. "Елин Пелин" и кв. Лисец.

Без вода във вторник - 21.05.2024 - район Габрово - обновена

За отстраняване на авария без вода от 9:30 до 17:00 ч. ще остане кв. Тлъчници.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане ул. "Орловска".

Кв. Лисец ще е с нарушено водоподаване. 

Без вода в понеделник - 20.05.2024 - район Габрово

За извършване на авариен ремони без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане кв. Балани.

Ул. "Елин Пелин" и ул. "Топлеш" ще са с нарушено водоподаване, във връзка с основни ремонти на водопроводите.

Заради авария на главен водопровод, гр. Савлиево без вода в неделя - 19.05.2024 г.

За отстраняване на авария на главен водопровод, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на гр. Севлиево.

Без вода в петък - 17.05.2024 - район Габрово

За извършваме на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане кв. Лисец.

Ул. "Елин Пелин" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.

Без вода в четвъртък - 16.05.2024 - район Габрово - обновена

За извършване на аварийни ремонти без вода  от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Борущица" и прилежащите й от лявата част на кв. Недевци и кв. Етъра..

Ул. "Елин Пелин" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в сряда - 15.05.2024 - район Габрово

За отстраняване на авария на главен водопроводен клон, от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на фирмите в двора на бившата "Картал", на ул. "Никола Войновски", заедно с прилежащите й улици, ул. "Братя Гъбенски"  и на кв. Гачевци.

Без вода във вторник - 14.05.2024 - район Севлиево

За присъединяване на нови абонати от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на част от м. Крушевски баир - районът западно от Лозарска среща.

Без вода във вторник - 14.05.2024 - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане ул. "Баба Зара".

Ул. "Елин Пелин" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.