АВАРИИ И РЕМОНТИ

Съобщение във връзка с отчитане на водомерите - 09.03.2020 г.

С цел ограничаване на контактите, „В и К” ООД Габрово препоръчва отчитането на водомерите да се извършва по следните начини:

1. Самоотчет на следните телефони на дружеството: 

  • за район Габрово: 066/816 117 и 066/816 129;
  • за район Севлиево: 0675/33 554;
  • за район Дряново: 06767/33 70;
  • за район Трявна: 06776/ 35 20 

2. За район Габрово адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заради замътване на водоизточниците Севлиево и селата, захранвани от ПСПВ "Стоките", са без вода днес - 05.03.

Поради замътване на водоизточниците е спряно водоподаването на гр.Севлиево, на севлиевските и габровските села, които се захранват от ПСПВ "Стоките". Водоподаването ще бъде възстановено след подобряване качеството на водата.

Без вода във вторник - 04.02. - етернитов водопровод от ПСПВ "Стоките"

За извършване на ремонт край село Драгановци на магистралния етернитов водопровод от ПСПВ "Стоките", се налага спиране на водоподаването на селата на територията на общините Севлиево и Габрово, които се захранват от там. Водоподаването ще бъде спряно в 8:00 ч. във вторник, 04.02.2020 г., а възстановяването му ще се извърши след приключване на ремонтните работи и захранване на системата. 

Без вода селата по етернитовия водопровод - 24.01. - район Севлиево

Вследствие на ниските температури са обледени съоръженията по водоизточниците, захранващи етернитовия водопровод. В резултат, севлиевските села Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка, Буря и Богатово са с нарушено водоподаване. Екипи на ВиК работят за отстраняване на проблема и възстановяване на водоподаването.

Яз."Христо Смирненски" разполага с достатъчно вода за нормално водоснабдяване на гр.Габрово - 21.01.2020 г.

Към 21.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 16 631 140 куб.м. /кота водно ниво 525.01/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

ВиК Габрово разполага с необходимия обем вода за нормално водоснабдяване на гр.Габрово и на населените места, които се захранват от язовира.

Повече от 17 млн.куб.м. е водата в яз."Христо Смирненски" - 06.01.2020 г.

Към 06.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 17 046 880 куб.м. /кота 525.42/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

След извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, от ноември 2019 г. ВиК Габрово има разрешение да завирява язовира в пълния му обем до кота 534.50.

Актуална информация за населени места в община Габрово с режимно водоснабдяване, поради силно намален дебит на водоизточниците - каптажи.

  1. с. Междене - има вода 5-6 часа за денонощието;
  2. с. Велковци - има вода 12 часа за денонощието;
  3. с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали и с. Поповци - имат вода 12 часа за денонощието;
  4. с. Прахали- дебит 0,060л/сек - има вода 12 часа за денонощието;
  5. с. Здравковец - има вода 12 часа за денонощието;
  6. с. Влайчевци - има вода 12 часа за денонощието

ВиК - Габрово инвестира близо 900 000 лв. през 2019 г.

През 2020 г. инвестициите на териториите на четирите общини ще са за 1 милион и четиридесет хиляди лева

През 2019 г., „ВиК“ ООД – Габрово направи инвестиции на обща стойност 894 867 лв. Реконструирани са 16 800 м водопроводна и 255 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 361 454 лв. Подменени са  6 153 м водопроводни и 90 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на улиците: „Васил Петлешков“, “Стефан Караджа“, „Околчица“, „Н. Й. Вапцаров“, „Априлов“, „Столетов“, „Осми март“, „Мирни дни“, „Даскал Алекси“, „Гърмидолов“, „Ивайло“, „Трети март“, „Хризантема“, кв. „Шенини“.  Подменена е водопроводна мрежа на селата Драгиевци, Лоза, Милковци, Николчовци, Новаковци, Трънито, Стойчевци, Лесичарка. Направихме допълнително водоснабдяване на кв. „Чехлевци“.

За Община Дряново инвестициите са на стойност 238 753 лв. Подменени са  4 117 м водопроводни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр.Дряново: „Димитър Крусев“,  „Рачо Стоянов“, „Г. С. Раковски“, „Арх.Рашенов“, „Александър Стамболийски“, „Христо Дряновски“, „Никола Мушанов“ и в селата Соколово и Царева ливада.

За Община Трявна инвестициите са на стойност 167 073 лв. Подменени са  3 858 м водопроводни и 43 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Трявна: „Светушка“, “Иванка Горова“, „Г. Измирлиев“, „Баба Тонка“, „Кавалджийска“, „М. Д. Венков“, „Капитан Райчо“, „Здравец“, на гр. Плачковци – ул. „Бял камък“, ул. „Илийчо Петков“, ул. „Младост“, ул.„Бедек“ и в село Белица.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност 127 587лв. Подменени са  2 672 м водопроводни и 122 м канализационни тръби.  Реконструкции на водопроводна и канализационна мрежа са извършени по ул. „Зелениковец“ и ул. „Г. Бенковски“. Подменени са водопроводи в село Столът и село Душево. Реконструирани са довеждащи водопроводи за с. Крушево и от ПС „Гостилица“ към НВ „Буря“. Укрепен е магистрален водопровод от водохващане „Багарещица“.

Тази година приключи рехабилитацията на язовирната стена на яз.”Христо Смирненски” и бе въведена в експлоатация. Така язовирът вече може да се ползва в пълния си обем от 27 млн. куб.м.

Инвестиционната програма на ВиК за 2020 година е съобразена с тази на съответните общини, на територията на които дружеството оперира. Засега са заложени инвестиции в размер на 1 милион и четиридесет хиляди лева.

Нови цени на водата

С Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

в лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,664

1,997

Отвеждане на отпадъчни води            

0,176

0,211

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,419                   

0,503

Общо:

2,259

 2,711

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,532

0,638

степен на замърсяване 2

0,695

0,834

степен на замърсяване 3

0,942

1,130

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,353

0,424

 

Информация във връзка с Проверка на сметка

Уважаеми клиенти,

Системата за Проверка на сметка работи с 6 - цифрени номера. Ако клиентският Ви номер е с по-малко цифри, добавете необходимия брой нули пред него.

Пример:

Клиентски номер: 3456

Проверка на сметка: 003456

В и К апелира за мерки срещу замръзване на водопроводни тръби и инсталации

Във връзка с наближаващия зимен сезон „В и К” ООД Габрово взима необходимите мерки, така че през зимата съоръженията за доставяне на вода да функционират нормално. Подготовката включва дейности за осигуряване на безаварийна работа на съоръженията и подходящи условия за работа на служителите.

В тази връзка, апелираме към потребителите на ВиК услуги да предприемат мерки срещу замръзване на водопроводни тръби, водомери и вътрешни водопроводни инсталации в имотите си, а именно:

- да се спре водата в необитаемите имоти;

- да се провери изправността на спирателните кранове;

- да се спре водата към външните чешми, водата да се източи от тръбите;

- да се зазимят водомерите и водомерните шахти;

- да се изолират тръбите и крановете  с материали, които не поемат влага;

- в сградите етажна собственост (жилищни блокове, кооперации) да не се допуска температурата да пада под нула градуса в помещението, в което е монтиран общият водомер. Ако това не е възможно, водомерът трябва да бъде добре изолиран.