Без вода в четвъртък - 11.07.2024 - район Севлиево

За извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево“, изпълняван от „Еко традекс груп“ АД, ще бъде спряно водоподаването от 08:00 до 17:00 ч. на улиците "Искър", "Денчо Деев", "Ален мак", "Дунав" и на части от ул. "П.Р. Славейков" и ул. "Хаджи Ангел".