Без вода във вторник - 02.04.2024 - район Севлиево

За присъединяване на нови абонати, от 9:00 до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на Източната зона на м. Крушевски баир.