Без вода в петък - 29.03.2024 - район Севлиево

Във връзка с присъединяване на нов водопровод, без вода от 8:30 до 17:00 ч. ще остане Западен комплекс на гр. Севлиево.