Без вода във вторник - 06.02.2024 - район Севлиево

За присъединяване на нови абонати от 9:00 до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на м. Крушевски баир.