Без вода във вторник - 19.09.2023 - район Севлиево

За присъединяване на нови абонати, от 9:00 до 12:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на м. Крушевски баир.