Обява за работно място - 30.10.

„В и К” ООД Габрово  търси да назначи специалист ВиК /ХТС/ХМС за Производствено-технически отдел. Документи – автобиография и копие от диплома за завършено висше образование – се приемат от 01.11.2019 до 12.11.2019 г. в отдел „Човешки ресурси”  в административната сграда на дружеството на бул.”Трети март” № 6.