Без вода в четвъртък - 09.03.2023 г. - район Габрово - обновена 2

Във връзка с основния ремонт на водопровода в междублоковото пространство на ул. "Чардафон"  № 11, 15, 17, 19, ще бъде спряно водоподаването от 9:00 до 17:00 ч.

За отстраняване на авария на главен водопровод, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул. "Индустриална", на района от края на ул. "Орловска" до кв. Бойката, кв. Тончевци и село Донино.

Село Костенковци ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.