Без вода в сряда - 08.02.2023 - район Севлиево

За отстраняване на авария без вода от 9:30 до 15:00 ч. ще остане м. Крушовски баир.