Без вода в понеделник - 21.11.2022 - район Севлиево

За подмяна на спирателен кран без вода от 8:00 до 12:00 ч. ще остане ж.к. "Митко Палаузов" в Севлиево.