Без вода в понеделник - 01.08.2022 - район Севлиево

За отстраняване на аварии без вода от 10:00 до 17:00 ч. ще остане Западен комплекс на Севлиево.