Режимно водоподаване на селата Междени и Узуните, община Габрово

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, със заповед на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните по следния график, считано от 26.09.2023 г. :

  • Водата ще се спира в понеделник и ще се пуска в петък до изчерпване на количествата в резервоарите

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.