Режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево

Поради намаляване дебита на водоизточника "Гюр чешма", считано от 29.12.2022 г., водоподаването на село Дамяново ще спира в 20:00 часа вечер и ще се пуска в 6:00 часа на следващия ден.