Режим на водоподаване на село Малък Вършец, община Севлиево

Поради намаляване дебита на водоизточниците, считано от 01.11.2022 г., се въвежда режимно водоподаване на село Малък Вършец, както следва:

Вода няма да има в дните вторник и петък

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.