Промяна на режима на водоподаване на селата Мрахори и Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците, се налага промяна на режима на водоподаване на селата Мрахори и Прахали, община Габрово, както следва:

  • Вода се подава от 16:00 до 20:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.