Промяна на режима на водоподаване на село Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, се налага промяна на режима на водоподаване на село Прахали, община Габрово, както следва:

  • Водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 14:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.