Режимно водоподаване на село Велковци и село Кметчета

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Велковци и Кметчета по следния график,  считано от 17.08.2022 г.:

  • Село Велковци - вода се подава на нечетни дати към горната част на селото /махала Бодурите/
  • Вода се подава на четни дани към долната част на село Велковци /махала Вражили и махала Огнени/ и село Кметчета.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.