Режимно водоподаване на кв. Марча и село Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед на Кмета на Община Дряново, се въвежда режим на водоснабдяване за следните населени места:

  • с. Крънча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.
  • кв. Марча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът може да бъде променен.