Режимно водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци,  считано от 03.08.2022 г.:

  • В горната част на село Здравковец и в село Влайчовци водата се пуска в понеделник в 11:00 ч. и се спира в сряда в 11:00 ч.
  • В централната и долната част на село Здравковец водата се пуска в сряда в 11:00 ч. и се спира в понеделник в 11:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.