Промяна на режима на водоподаване на селата Междени, Узуни, Мичковци и Старилковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед  на кмета на Община Габрово се променя установения режим на водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

  • Село Междени и село Узуни – спиране на водата в понеделник, пускане в петък до изчерпване на количеството в резервоарите;
  • Село Мичковци и село Старилковци – 48 часа няма вода, 24 часа има до изчерпване на количеството в резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.