Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режим на водоподаване на село Престой, считано от 22.07.2022 г.:

  • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.