НОВИНИ

Без вода в събота - 09.08.

За присъединяване на нов водопровод се налага спиране на водоподаванетоот 9:00 до 17:00 ч. на селата Райновци, Михайловци и Новаковци.

Без вода в петък - 09.08.- Обновена в 8:20 ч.

Поради възникнала авария без вода до 17:00 часа ще останат ул.Венец и ул.Хризантема.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Стоевци, Жълтеш, Стефаново и горната част на Борики.

Във връзка с присъединяване на нов водопровод, без вода от 8:00 до 17:00 ч. ще останат село Рачевци и вилна зона "Рачевци".

 

Без вода в четвъртък - 08.08. - обновена 4 в 13:35 ч.

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването на улиците над ул."Даскал Алекси" и кв.Радичевец.

Поради авария, причинена при изкопни работи на друга фирма, е спряно водоподаването на ул."Венец". Работим за отстраняването й.

За отстраняване на аварията на ул."Дружба", се наложи да бъде спряно водоподаването и на кв.Хаджи Цонев мост. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонтните работи.

За отстраняване на авария се наложи да бъде спряно водоподаването на селата Гергини, Гарван, Николчовци, Стоевци, Райновци и Михайловци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонта.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат ул."Дружба", ул."Здравна" и село Новаковци.

Заради подмяна на кран, без вода до 12:00 ч. ще остане село Велковци.

Село Трънито ще е без вода от 9:00 до 17:00 ч., във връзка с основния ремонт на водопровода.

Ул."Даскал Алекси" ще е с нарушено водоподаване, заради дейности по основния ремонт на водопровода.

Режим за селата Златевци и Милковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и увеличеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, от 08.08.2019 г. се въвежда временен режим на водоподаването на селата Златевци и Милковци, както следва:

Водата ще се спира в 7:30 ч. и ще се пуска в 19:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Без вода в сряда - 07.08.- Обновена в 8:30 ч.

Поради профилактика на резервоара, без вода от 16:00 ч. на 06.08. до 16:00 ч. на 07.08.2019 г. ще остане село Поповци.

Във връзка с присъединяване на нов водопровод, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат: част от бул."Стефан Караджа" - от Пилона надолу, индустриална зона "Войново", кв.Войново и селата от Гергини до Николчовци и Райновци.

За присъединяване на водопровод, от 9:00 до 17:00 ч. без вода ще останат кв.Трендафил 1 и ул."Свищовска".

Село Трънето ще остане без вода до 17:00 ч. във връзка с извършвания там основен ремонт на водопровода.

Днес започва основен ремонт на водопровода на ул."Даскал Алекси". Възможно е нарушено водоподаване през периода на ремонта.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат селата Райновци и Дебел дял.

 

Без вода във вторник - 06.08. - Обновена 2 в 14:55 ч.

Поради профилактика на резервоара, без вода от 16:00 ч. на 06.08. до 16:00 ч. на 07.08.2019 г. ще остане село Поповци.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Дружба" и ул."Здравна".

За присъединяване на нови водопроводи без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Гърмидолов", "Климент Охридски", "Прага" и село Трънито.

За извършване на авариен ремонт без вода до 17:00 ч. ще остане село Стоевци.

Във връзка с присъединяване на водопровод, кв.Войново ще остане без вода до 16:00 ч.

Без вода в понеделник - 05.08. - обновена в 8:30 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Росица", ул."Смели хора" и село Трънито.

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването на кв.Войново и селата от Гергини до Николчовци и Михайловци.

Във връзка с основния ремонт на водопровода, ул."Гърмидолов" и ул."Прага" ще останат без вода до 17:00 ч.

 

Без вода в петък - 02.08.- Обновена в 9:45 ч.

Придошлата река снощи е скъсала тръба на водохващане "Сапатовец". В резултат, кв.Бичкиня, кв.Априлово, кв.Шумели и кв.Беленци ще останат без вода след изчерпването на резервоара. Екип на ВиК работи за отстраняване на аварията. 

Заради замътване, от снощи е спряно водоподаването на кварталите Хаджи Цонев мост и Лисец, които се захранват от ПСПВ "Малуша". Водоподаването ще бъде възстановено след избистрянето на водата.

За отстраняване на аварии без вода до 17:00 ч. ще останат кв.Ябълка, част от кв.Етъра и село Драгановци.

Улиците "Гърмидолов" и "Прага" ще останат без вода до 17:00 ч., във връзка с основния ремонт.

Без вода в сряда - 31.07.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат село Жълтеш и част от село Кметовци.

Във връзка с основния ремонт, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Гърмидолов", "Прага" и част от "Климент Охридски".

Без вода в петък - 26.07. - ОБНОВЕНА

Във връзка с присъединяване на новоизграден водопровод в района на новостроящото се Кръгово кръстовище в кв.Бойката, се налага спиране на водоподаването от 8:00 до 18:00 ч. на Северна индустриална зона и на кв.Бойката.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Войново и село Жълтеш.

Ул."Гърмидолов" ще е с нарушено водоподаване заради основния ремонт.