НОВИНИ

Без вода във вторник -24.09. - район Габрово - обновена в 13:40 ч.

За отстраняване на аварии, от 8:00 до 17:00 часа ще бъде спряна водата на ул."Факел", Студентско общежитие на 6-ти корпус и село Камещица.

Днес започва основен ремонт на водопровода на ул."Шенини". Възможно е нарушено водоподаване по време на ремонтните дейности.

Заради авария, днес без вода до отстраняването й ще остане село Борики.

Режим на водоподаване на 4 габровски села - 19.09.

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и предложение на кметски наместник с. Лесичарка, В и К ООД Габрово въвежда режим на водоподаване в селата Лесичарка, Поповци, Драгомани и Костенковци, както следва:

Вода се подава през 24 часа до изчерпване на резервоарите

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.     

Без вода в сряда - 04.09.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Перущица", кв.Шенини, кв.Лисец, кв.Ябълка и село Гергини.

Днес започва реконструкция на около 150 м водопровод на ул."Ивайло". Възможно е нарушено водоподаване в дните на ремонтните работи.

Режим на водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци - 29.08.

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и предложение на Кметски наместник с. Здравковец, се въвежда режим на водоподаване в селата Здравковец и Влайчовци както следва:

Здравковец – два дни няма вода, един ден има вода, като се разменят горна и долна зона на селото;

Влайчовци – три дни няма вода, един ден има вода. В деня, в който има вода – до изчерпване на водата в резервоара.

Режим на водоподаването на селата Междени и Узуните - 26.08.

Поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 26.08.2019 г. се въвежда режим на водоподаване на селата Междени и Узуните, както следва:

Вода се подава на 48 часа, следващите 48 часа не се подава.

Пускането и спирането стават в 9:00 часа.

Да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди, различни от питейно-битови.

Авария на стокинския водопровод - 26.08.

Авария на етернитовия водопровод остави без вода севлиевските села Богатово, Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и Буря и габровските села, които се захранват от Стоките - Драгановци, Гъбене, Яворец. Екип на ВиК ще работи днес за отстраняването на аварията. Водоподаването ще бъде възстановено след приключването на ремонта. 

Без вода в четвъртък - 22.08.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат селата Враниловци, Борики, Генчовци, Богданчовци и Фърговци.

Във връзка с основен ремонт на водопровод, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Даскал Алекси", "Иван Тончев", "Гърмидолов", "Прага", "Бенковска" и "Климент Охридски".

Авария в село Градница - 21.08.

Екип на ВиК работи на аварията, оставила без вода село Градница. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонта.

Без вода в сряда - 21.08. Обновена в 10:50 ч.

За отстраняване на авария се наложи спиране на водоподаването на село Враниловци.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Мирни дни" и село Яворец.

Без вода във вторник 20.08. - район Севлиево ОБНОВЕНА

За отстраняване на авария, от 10:30 до 14:00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на ж.к. "Митко Палаузов".

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат селата Шумата и Столът.