НОВИНИ

Град Дряново без вода в четвъртък, 21.11.

Във връзка с отстраняване на авария на ул."Христо Дряновски", се налага спиране на водоподаването на град Дряново от 8:00 ч. до приключване на ремонтните работи. 

Габрово е сред областите с ВиК инвестиции от еврофондовете

Габрово е една от шестте области, за които ще бъдат изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване и канализация с безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Договорът за подпомагане на инвестиционното планиране в отрасъл ВиК на стойност 22,8 млн. лева е сключен в края на миналата седмица между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Освен Габрово дейностите ще обхванат обособените територии, обслужвани от ВиК дружествата София, Велико Търново, Плевен, Търговище и Хасково. Изработването на РПИП е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии. Това е възможно след като всички общини в тези области станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество.

Проучванията ще съдържат техническа и икономическа документация за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране с европейски средства. Разработките ще включват събиране и анализ на данни за състоянието на ВиК системите и съоръженията, разработване на стратегически и детайлни варианти за водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, финансов и икономически анализ.

През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход „една обособена ВиК територия – един ВиК оператор – един проект“. Този проект е продължение на първата процедура за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на ВиК отрасъла с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към момента 12 консолидирани оператора изпълняват договори за изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС. Това са ВиК дружествата Варна, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали, Сливен, Ямбол, Перник, Видин, Силистра, Русе и Враца.

Твърдост на водата в Габрово

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА В ГАБРОВО КЪМ 20.11.2019 г.

 

 

Захранване от

Обща твърдост

мг екв/л

     Обща твърдост

     Н(немски градуси)

1.

ПСПВ „Киселчова могила” - ХВ „Христо Смирненски”

3,0

8,4

2.

 ПСПВ„Малуша”

/кв. "Недевци", кв."Хаджи Цонев мост", кв."Дядо Дянко" - до Първа поликлиника/

 

5,3

 

13,2

3.

ПСПВ „Сапатовец”  

/кв.Нова махала, кв."Бичкиня" и кв."Болтата"/  

2,3

6,4

Без вода в сряда - 20.11. - райони Габрово и Севлиево - ОБНОВЕНА

Във връзка с дейности по основен ремонт, до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на селата Райновци и Михайловци.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат селата Кози рог и Душево.

Село Душево без вода до 17:00 ч. на 20.11.

За отстраняване на голяма авария, село Душево ще остане без вода до 17:00 ч. в сряда, 20.11.

Без вода във вторник - 19.11.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Борики.

Без вода в понеделник - 18.11.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Пионерска", ул."Петър Божинов", бул."Столетов" и село Новаковци.

Без вода в петък - 15.11. - район Севлиево

Поради присъединяване на нови абонати без вода от 8:30 часа до приключване на работните дейности ще бъдат на  ул.“Стара планина“, от светофара в посока село Сенник.

Без вода в петък - 15.11. - район Габрово - обновена в 10:30 ч.

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването на ул."Индустриална" до 17:00 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Пионерска", ул."Петър Божинов" и село Драгановци.

Във връзка с основните ремонти, село Пецевци ще е без вода до 17:00 ч., а село Райновци ще е с нарушено водоподаване.

Без вода ул."Стара планина" в Севлиево - 14.11.

Заради присъединяване на нови абонати без вода от 8:30 часа до приключване на работата, ще останат потребителите на  ул.“Стара планина“, от светофара в посока село Сенник.